wtorek, 14 października 2014

Wargamer's publishing plans update | Aktualizacja planów wydawniczych Wargamera

Wargamer has updated its publishing plans, you can check it here. List is really, really long but we can expect following sets in next few weeks: Polish-Lithuanian Commonwealth Dragoon regiment, Streltsy Prikaz, Janissary Regiment, field dragoon regiment, Elite Tartar calvary (blister) and wooden walls set no. 1 and 2.

Wargamer zaktualizował listę swoich planów wydawniczych, można się z nią zapoznać tutaj. Lista jest naprawdę długa, ale w przeciągu kilku najbliższych tygodni możemy spodziewać się przynajmniej kilku następujących zestawów:  regimentu dragonów RON, regimentu strzelców moskiewskich, regimentu janczarów, regimentu dragonów polowych, blistra z modelami tatarskiej jazdy doborowej oraz dwóch zestawów drewnianych palisad.

Craters from Puppets War | Leje z Puppets War

Puppets War company offers two new sets of resin terrain models - "Light Artillery Craters" and "Heavy Artillery Craters". Sets contain three resin craters each. First set contains craters of 70 mm diameter, craters from the heavy artillery set have diameter of 160 mm. Price of the "light" set is 7 EUR, "heavy" version costs 9.50 EUR.

Firma Puppets War oferuje dwa nowe zestawy żywicznych akcesoriów terenowych -  "Light Artillery Craters" i "Heavy Artillery Craters". Zestawy zawierają po trzy odlewy. Leje z pierwszego kompletu mają ok. 70 mm średnicy, te z drugiego mają średnicę ok. 160 mm. Cena pierwszego zestawu to 7 EUR, zestaw drugi kosztuje 9.50 EUR.

New sets of miniatures in Prodos Games webstore | Nowe zestawy figurek w sklepie Prodos Games

Prodos Games informs that new set of miniatures and new versions of some figures are currently available at company's webstore. Following new or changed sets are currently available: Bauhaus Hussars, Venusian Rangers, Vorreiters and the Cybertronic Mirrormen. Please note that some pictures in websttore have not yet been uploaded.

Firma Prodos Games podała, że w jej sklepie firmowym dostępne są już kolejne nowe zestawy figurek lub zestawy figurek w nowych, poprawionych wersjach. Dotyczy to Huzarów Bauhausu, Wenusjańskich Zwiadowców, Vorreiterów oraz Mirrormenów Cybertronicu. Zdjęcia w sklepie producenta gry "Warzone Resurrection" mogą nie pokazywać jeszcze poprawionych figurek.

Review of weapons from Bitsbox | Recenzja broni z Bitspudła

Spanish-language Akihabara Station website has published a review of three sets from Bitsbox company - "Tsunami Portable Missile Launcher", "Combo-Plasma Gun" and "Zero-G Gun". Read it here.

Na hiszpańskojęzycznej stronie Akihabara Station opublikowana została recenzja trzech zestawów broni produkowanych przez firmę Bitspudło - "Tsunami Portable Missile Launcher", "Combo-Plasma Gun" i  "Zero-G Gun". Tekst można przeczytać tutaj.

Greid concept art | Szkic koncepcyjny Greida

Siren Miniatures company has shown a new concept art for one of its upcoming miniatures - Greid from Redeemers regiment. You can see picture on company's Facebook profile.

Firma Siren Miniatures pokazała nowy szkic koncepcyjny kolejnej opracowywanej figurki - Greida z oddziału odkupicieli win. Szkic można obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.