środa, 12 lutego 2014

Upcoming 28 mm Polish Dwarfs and Cossack from SMM (WIP) | Zapowiedź XVII w. polskich krasnoludów i kozaka z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company has previewed its upcoming three new 28 mm "heroic" scale miniatures - 17th century Polish Dwarfs and Cossack. You can see a preview photo here.

Firma Scibor Monstrous Miniatures udostępniła zdjęcie, pokazujące obecny stan prac nad kolejnymi trzema figurkami w skali 28 mm "heroic" - polskimi krasnoludami i kozakiem z XVII w. Fotografię można obejrzeć na fanpejdżu producenta.

Preview of new bits from Spellcrow | Nowe bitsy ze Spellcrow

Spellcrow company has just released a photo showing some new bits. You can see new Space Knights bare heads, taloned foot for Dragon/Salamander Knights walker and a torso with helmet made in hard sci-fi style.

Firma Spellcrow udostępniła właśnie zdjęcie, na którym widoczne są niektóre z opracowywanych obecnie nowych części żywicznych. Na fotografii widoczne są gołe głowy Kosmicznych Rycerzy, szponiasta stopa maszyny kroczącej Rycerzy Salamandry/Smoka oraz korpus wraz z hełmem zrobiony w stylu hard sci-fi.

Another teaser from Puppets War | Kolejny teaser z Puppets War

Puppets War company is teasing us again - just look at this photo, which has been posted on manufacturer's Facebook fanpage. There are pleny of new bits visible there.

Firma Puppets War po raz kolejny kusi nas swoimi zapowiedziami - wystarczy tylko zerknąć na to zdjęcie, zamieszczone na fanpejdżu fejsbukowym producenta. Widać na nim wiele rozmaitych nowych części, czekających na wprowadzenie do sprzedaży.

"Pulp City" Coven overview | Opis frakcji Zgromadzenie z "Pulp City"

In yet another update of its Kickstarter's campaign website, publisher of the "Pulp City" game has described Coven faction. This is mysterious organisation led by the Saints who are seeking absolute power - and have been for hundred of years. Nowadays they use both voodoo magic and modern technology - everything for their own good.

W kolejnej aktualizacji strony kickstarterowej zbiórki, wydawca gry "Pulp City" opisał kolejną frakcję - Zgromadzenie. Jego przywódcami są Święci, od stuleci dążący do zdobycia władzy absolutnej. W czasach obecnych posługują się mieszanką magii voodoo i współczesnych technologii - wszystko, by osiągnąć upragniony cel.

Heretics for "Warzone Resurrection" (WIP) | Heretycy do gry "Warzone Resurrection" (WIP)


Irek Zieliński is a Polish digital sculptor working for Prodos Games, publisher of the "Warzone Resurrection" game. He has presented recently some 3D renders of upcoming Heretics miniatures.

Irek Zieliński to cyfrowy rzeźbiarz, pracujący dla Prodos Games, wydawcy gry "Warzone Resurrection". Przedstawił ostatnio kilka renderów 3D figurek Heretyków do tej gry.Aliens are coming | Nadchodzą obcy

Spellcrow company has released a photo, showing preview of upcoming new range of products - head for alien warrior. You can see photo here.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim fanpejdżu zdjęcie, będące zapowiedzią nowej serii produktów. Na fotografii widoczna jest głowa wojownika obcych - ze zdjęciem można zapoznać się tutaj.