czwartek, 13 marca 2014

Oddział Ósmy's March releases | Marcowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has just published a list of March releases. We will get 13 new sets in both 3 and 15 mm scale. Manufacturer will release following sets: YP-408 (15 pcs);
M113 C&R Lynx (15 pcs); M4A3 105mm (15 pcs); P-26 Peashooter (8 pcs); Ki-61 Hien (Tony) (8 pcs); SPAD XIII (8 pcs); M57 'Manta' APC (15 pcs); Induna FSV (15 pcs); Thor MRL (15 pcs); Grenadiers - command (15 pcs); 12-pdr gun (15 pcs); Hussari I (6 pcs, 15 mm scale).

Firma Oddział Ósmy zapowiedziała właśnie swoje produkty, które trafią na rynek w marcu. Ogółem będzie to trzynaście zestawów - większość w skali 3 mm, jeden w skali 15 mm. Producent zapowiada następujące zestawy:  YP-408 (15 modeli w zestawie); M113 C&R Lynx (15 modeli w zestawie); M4A3 105mm (15 modeli w zestawie); P-26 Peashooter (8 modeli w zestawie); Ki-61 Hien (Tony) (8 modeli w
zestawie); SPAD XIII (8 modeli w zestawie); M57 'Manta' APC (15 modeli w zestawie); Induna FSV (15 modeli w zestawie); Thor MRL (15 modeli w zestawie); grupa dowodzenia grenadierów napoleońskich (15 modeli w zestawie); armaty 120funtowe (15 modeli w zestawie). Skala 15 mm reprezentowana będzie przez zestaw o nazwie Hussari I (6 figurek w paczce).

Small transport case from HobbyZone | Mała walizka transportowa z HobbyZone


HobbyZone has released a new product - "Small transport case". This is a box designed specifically for the transporting display and large miniatures, its interior is covered in felt. Case is supplied with internal removable shelf with three levels of height. Dimensions of the case are 30x15x30 cm, weight is about 2.3 kg. You can buy it for 35.44 EUR.

Firma HobbyZone wprowadziła na rynek nowy produkt - "Małą walizkę transportową". Walizka ta przeznaczona jest specjalnie do transportowania dużych modeli lub figurek wystawowych, wnętrze kryte jest filcem. W zestawie znajduje się wyjmowana wewnętrzna półka, którą można zamontować w jednej z trzech pozycji. Wymiary walizki to 30x15x30 cm, jej waga wynosi ok. 2,3 kg.
Cena nowości to 149 PLN.

Destroyers from Puppets War | Niszczyciele z Puppets War

Puppets War has just released a new set of 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Destroyer unit". Set contains parts for making 5 Destroyer miniatures, bodies and arms have 3x1 mm holes for magnets. You can buy this set for 39 EUR. Additionally, there are two separate sets with weapons only - left and right arms with saws. These sets are priced at 6 EUR each and both contain five appropriate arms. Miniatures were designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", został on opatrzony nazwą "Oddział Niszczycieli". W zestawie znajdują się części pozwalające na złożenie pięciu figurek, korpusy i ramiona wyposażone są w otwory przeznaczone do montażu magnesów 3x1 mm. Cena zestawu wynosi 39 EUR.
Producent wprowadził również do sprzedaży dwa zestawy ramion, oznaczone jako lewe i prawe ramiona z piłami. W zestawach tych znajduje się po pięć odpowiednich ramion, ich cena to 6 EUR za zestaw.

Autorem projektu figurek jest AR, wyrzeźbili je Maciej Powarunas i AR.

New sculpts from Scibor Monstrous Miniatures | Nowe rzeźby ze Scibor Monstrous Miniatures

Scibor Monstrous Miniatures company is really busy nowadays. There are few projects being completed right now. First of them is large cruiser mech suit for SF Spartans. Second project is related to the history - manufacturer is preparing new set of 20 mm (1:72 scale) miniatures labelled as "Crew for wz. 34 armoured car". There will be three variants of car commander miniature and another three of drivers.

Firma Scibor Monstrous Miniatures podzieliła się z nami swoimi obecnie przygotowywanymi projektami. Pierwszym z nich jest duża figurka mecha przeznaczonego dla SF Spartan. Drugi z projektów to zestaw historycznych trzech figurek w skali 20 mm (1:72), roboczo nazwany "Załogi samochodów pancernych wz. 34". Rzeźbione są trzy różne figurki dowódców samochodów oraz kolejna trzy kierowców.

Review of Dark Legion starter set for "Warzone Resurrection" | Recenzja zestawu startowego Legionu Ciemności z "Warzone Resurrection"

GMortschaotica blog has been updated with fifth review of "Warzone Resurrection"'s starter set. This time you can read a detailed description of Dark Legion set.

Na blogu GMortschaotica opublikowana została piąta recenzja zestawu startowego do gry "Warzone Resurrection". Tym razem autor zajmuje się Legionem Ciemności.

"Pulp City" Kickstarter update #2 | Aktualizacja statusu kampanii "Pulp City" nr 2

"Pulp City" game's Kickstarter website has been updated with a bit of informations of current status of the sculpts and rules. The team behind the game still aims to have 99% of sculpts ready in May. Some of the new miniatures are shown in the updated. One more thing - next week full rules for all new Supremes will be available in a doc file.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" została zaktualizowana - podane zostały informacje dotyczące postępu prac nad nowymi figurkami i zasadami. Zespół pracujący nad grą zamierza ukończyć 99% wszystkich nowych rzeźb w maju - część z nowych figurek została zresztą pokazana w wiadomości. W przyszłym tygodniu udostępnione zostaną zasady (w pliku doc) dla wszystkich nowych Supremów.