czwartek, 16 kwietnia 2015

Last Progress Thursday from 'Pulp City' team | Ostatnia Czwartkowa informacja zespołu "Pulp City'"

'Pulp City' game's Kickstarter campaign website has been updated one more, and final, time. The team behind the game informs about current status of the shippments (everything will be sent till the end of next week), some still missing details from some backers and - most importantly - talks about two planned Kickstarter campaigns - of lesser scope then 'Pulp City Supreme Edition' but still - with lots of miniatures and other stuff. Read all it here.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" została po raz kolejny zaktualizowana w ramach cyklu "Czwartkowych informacji". Tym razem zespół twórców opisuje postęp realizacji zamówień (wszystkie powinny zostać wysłane do końca przyszłego tygodnia), nadal brakujących detali zamówień u kilku osób wspierających kampanię, a także - i to chyba najważniejsze - twórcy piszą też o planowanych dwóch kampaniach kickstarterowych. Mniejszych rozmiarów niż kampania "Pulp City Supreme Edition", nadal jednak powiązanych z wydaniem wielu nowych figurek i akcesoriów. O wszystkim dowiecie się, czytając ten wpis.

Space Knights backpacks | Plecaki Kosmicznych Rycerzy

Spellcrow offers new set of resin 28mm 'heroic' scale backpacks for its range of Space Knights miniatures. Set contains ten identical casts, you can buy it for 8 EUR.

Firma Spellcrow rozpoczęła dziś sprzedaż nowego zestawu żywicznych części w skali 28 mm "heroic" - plecaków do swojej linii figurek Kosmicznych Rycerzy. Zestaw zawiera dziesięć identycznych odlewów, można go kupić za 29 PLN.

Siren Miniatures shows one more lady | Siren Miniatures pokazuje jeszcze jedną panią

Siren Miniatures has announced, that this month will be a 'ladies' time. There are some female miniatures being currently worked on, and manufacturer steadily shows concept arts of them. Today, we can preview one such upcoming miniature - deamonic female, it seems.

Firma Siren Miniatures zapowiedziała, że ten miesiąc jest dla nich "czasem pań". Producent kończy obecnie pracę nad kilkoma figurkami pań, stopniowo pokazuje też ich szkice koncepcyjne. Dziś mamy okazję przyjrzeć się jednej z zapowiadanych przedstawicielek płci pięknej z bliska - jak się wydaje, ma ona sporo wspólnego z demonami.

'HINT' game upcoming Kickstarter | Zapowiedź kampanii kickstarterowej gry "HINT"

Developers of the 'HINT' game has published a short information today - we can expect launch of game's Kickstarter campaing in five days.

Twórcy "HINT" opublikowali dziś krótką informację - za pięć dni możemy spodziewać się rozpoczęcia kampanii kickstarterowej tej gry.