wtorek, 25 marca 2014

Resculpted old dwarf from SMM (WIP) | Nowa wersja starego krasnoluda z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company's Facebook fanpage has been updated with a photo showing partly resculpted old Dwarf Miner 54 mm scale miniature. Caption says that this old figure will be soon available in a new version, other old 54 mm scale figure from SMM will be partly resculpted too.

Na fanpejdżu fejsbukowym firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiła się informacja o poprawieniu niektórych starych figurek w skali 54 mm. Pokazane zostały zdjęcia wyrzeźbionej na nowo głowy krasnoludzkiego górnika w tej skali, a podpis pod fotografią stwierdza, że podobnemu odświeżeniu poddane zostaną także niektóre inne starsze figurki w tej skali produkowane przez SMM.

Preview of Kesetron - new model from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź Kesetrona - nowego modelu z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has shown its next upcoming miniature - Kesetron, Pain Canalizer. This 28 mm "heroic" scale resin miniature will be released tomorrow.

Firma Hi-Tech Miniatures przedstawiła zdjęcie swojej kolejnej figurki - Kesetrona. Nowa żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic" będzie dostępna w sprzedaży od jutra.

Pistols from Evil Craft | Pistolety z Evil Craft

Evil Craft company has published photos showing new models of 28 mm "heroic" scale pistols. According to the producer's information, set of pistols will be available tomorrow and we can expect other close combat weapons soon.
Additionally, due to customers' demand, there is a new set of legs available at the producer's webstore, containing legs "mixed" from already existing sets.

Firma Evil Crat opublikowała zdjęcia, na których widoczne są nowe modele pistoletów w skali 28 mm "heroic". Według informacji producenta, zestaw pistoletów trafi do sprzedaży już jutro, a w bliskiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych zestawów uzbrojenia do walki wręcz.
Dodatkowo, ze względu na zainteresowanie kupujących, w ofercie firmy znalazł się nowy zestaw nóg "mieszanych", zawierających wzory z wcześniej prezentowanych zestawów.