czwartek, 30 października 2014

Zombie apocalypse survivor kit | Zestaw narzędzi do przeżycia apokalipsy zombie

MaxMini company offers new set of 28 mm "heroic" scale accessories labelled as "Zombie apocalypse survivor kit". Set contains six iconic improvised weapons such as baseball bat, chainsaw, gas pipe, axe or katana. Gear your heroes befire it will be too late! BRAINSSSS!
Price of this new release is 6.99 EUR.

Firma MaxMini rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu akcesoriów żywicznych w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Zombie apocalypse survivor kit". W zestawie znajduje się sześć żywicznych odlewów ikonicznych improwizowanych broni, takich jak kij baseballowy, piła łańcuchowa, gazrurka, siekiera czy katana. Uzbrój swoich bohaterów, nim będzie za późno! Mózzzzggggi!
Cena zetawu to 6,99 EUR.

New layout of cards for "Norsgard" | Nowy wygląd kart do gry "Norsgard"

The team behind "Norsgard" game has shown new layout for miniatures cards. Let me remind that "Norsgard" Kickstarter campaign will start in just few days.

Zespół twórców gry "Norsgard" zamieścił na jej profilu fejsbukowym ilustrację przedstawiającą wygląd zmienionych kart jednostek. Pozwolę sobie przypomnieć, że kampania kickstarterowa gry rozpocznie się już za kilka dni.

Guard booth and a barrier concept | Szkic budki strażniczej i szlabanu

ZEN Terrain company has shown sketches of upcoming 28 mm "heroic" scale futuristic guard booth and a barrier. You can see pictures on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym szkice koncepcyjne modelu futurystycznej budki strażniczej i szlabanu. Można je zobaczyć tutaj.

More photos of fantasy ogre gladiators (WIP) | Kolejne zdjęcia ogrów gladiatorów fantasy (WIP)

Werewoolf Miniatures has shown two more photos of its upcoming fantasy ogre-gladiators miniatures. Well, to be precise, two more photos of parts of upcoming miniatures. The newest pictures show body and legs. Check it here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kolejne dwa zdjęcia swoich opracowywanych ogrów-gladiatorów fantasy. Prawdę mówiąc, dwa zdjęcia części figurek - w tym wypadku na fotografiach widać korpus wraz z nogami. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.