czwartek, 3 stycznia 2013

Ożywieńcza wyverna Titan-Forge - kamień z napisem (WIP) | Titan-Forge Undead Wyvern - stone with inscription

Titan-Forge pokazał właśnie kamień z inskrypcją, jaki wejdzie w skład modelu ożywieńczej wyverny. Napis na kamieniu został wybrany przez zwycięzcę jednego z konkursów, ogłoszonych przez producenta.

Titan-Forge has just shown image of inscribed stone, belonging to upcoming undead wyvern model. Lettering on the stone is chosen by the winner of the one of the producer's competitions.

Zombie Korps Army Set

Bądźmy szczerzy, pięciu gwardzistów-zombie to nie za wiele. Dla wszystkich, którzy zgadzają się z taką opinią, Puppets War przygotował zestaw, w składzie którego znajduje się 30 odpowiednich, żywicznych figurek w skali 28 mm. Cena takiego zestawu wynosi 96 EUR. Autorem rzeźb jest AR.

Let's be honest - five zombie-guardsmen isn't much. For all who believe that hordes of undead should be really big, Puppets War offers special "army set", containing 30 resin 28 mm "heroic" scale miniatures. Price of this set is 96 EUR. Miniatures sculpted by AR.
Profil fejsbukowy firmy MaxMini wzbogacił się o fotografię, na której widoczne są wydrukowane mastery zestawu głów w kapeluszach typu "boonie".

MaxMini Facebook profile has been updated with photo showing printed 3D masters of the "Boonie Hats heads set".

Zombie Korps z Puppets War | Zombie Korps from Puppets War

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż zestawu noszącego nazwę "Zombie Korps". W jego skład wchodzi pięć żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic". Cena wynosi 20 EUR. Autorem rzeźb jest AR.

Puppets War offers new set of miniatures labelled as "Zombie Korps". It contains five 28 mm "heroic" scale resin miniatures. New set costs 20 EUR. Sculpted by AR.