wtorek, 31 grudnia 2013

Zapowiedź nowego latającego pojazdu transportowego z Puppets War | Preview of a new flying transport vehicle from Puppets War

Firma Puppets War zamieściła na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie pokazujące ogólne zarysy opracowywanego obecnie dużego, latającego pojazdu transportowego. Można je obejrzeć tutaj.

Puppets War company has published on its Facebook fanpage a photo showing outlines of upcoming new large transport flyer. You can see it here.

Orkowe pistolety taniej | Orc Pistols from Kromlech on the sale

W dzisiejszej ofercie świątecznej, firma Kromlech proponuje zestaw "Pistolety orków" w cenie mniejszej o 25% niż zazwyczaj - można je kupić za 6,97 USD.

In today's special Christmas sale Kromlech offers "Orc Pistols" set with a 25% off from the standard price. You can buy it today for 6.97 USD.

Tartaruk Takabara z bronią dwuręczną | Tartaruk Takabars with two-handed weapons

Firma Werewoolf Miniatures udostępniła zdjęcia nowych figurek swoich złych krasnoludów, Synów Adramelecha, a konkretnie żołnierzy Tartaruk Takabara uzbrojonych w broń dwuręczną - halabardy. Nowe modele, oprócz broni mają także nowe torsy i głowy. Autorem rzeźb jest Marcin Szymański, wzory pomalował Piotr Karpiński.

Werewoolf Miniatures has published photos of new miniatures of its evil dwarves - Sons of Adramelech. New miniatures belong to the already shown Tartaruk Takabaras unit but are armed with two-handed weapons - halberds. Torsos and heads of new miniatures are new sculpts too. All figures sculpted by Marcin Szymański, samples were painted by Piotr Karpiński.

Nowe informacje o Metalowych Brodach | New Metal Beards info

Firma Titan-Forge, prowadząca przez ostatnie dni kampanię kickstarterową steampunkowych krasnoludów, Metalowych Bród, uaktualniła po raz kolejny jej stronę. Tym razem zaprezentowano projekty głów Opętanych, krasnoludów stojących po złej stronie, a także niemal skończony projekt wielkiej armaty krasnoludzkiej.

Titan-Forge company, which is running Metal Beards Kickstarter campaign for about two weeks now, has updated campaign website yet again. This time update shows early projects of Possessed heads and almost finished render of great Dread Cannon.