niedziela, 16 lutego 2014

Amok runs in "Pulp City" | Amok w "Pulp City"

"Pulp City" Kickstarter campaign gathered more then 75 000 USD today. It means that new miniature has been unlocked - Amok, Level 3 Powerhouse of the Way of Fist and Blade.

Wraz z przekroczeniem pułapu 75 000 USD deklarowanych wpłat, w kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" odblokowana została kolejna figurka - jest nią Amok, "zasilacz" 3 Poziomu walczący dla frakcji Drogi Pięści i Ostrza.

New Ristul's Extraordinary Market products | Nowe produkty z Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market company offers four new sets. First of them is large round resin scenic 60 mm base from "Elven Rosarium" range. You can buy it for 5.75 EUR. Second new product belongs to the "Dark Temple Ruins" range of scenic bases, set contains one round 50 mm base, you can buy it for 4.75 EUR. Next is the set of "Bald heads" - it contains sixteen heads in eight different variants (5.25 EUR). Last new release is a resin miniature in 28 mm "heroic" scale labelled as "Snowman veteran". You can buy it for 8.75 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży cztery nowe zestawy swoich produktów. Dwa pierwsze to żywiczne podstawki sceniczne - okrągła o średnicy 60 mm z serii "Elven Rosarium" (kosztuje 23,86 PLN), druga natomiast to okrągła podstawka średnicy 50 mm, tym razem z linii "Dark Temple Ruins". Jej cena to 19,72 PLN. Do sklepu firmowego trafił również zestaw noszący nazwę "Łyse głowy" - zawiera on szesnaście głów w ośmiu różnych wariantach, można go kupić w cenie 21,79 PLN. Ostatnią nowością jest figurka żywiczna w skali 28 mm "heroic", opatrzona nazwą "Bałwan weteran". Jej cena to 36,36 PLN.

Polish cavalry in 1:72 scale (WIP) | Kawaleria polska w skali 1:72 (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has shown first photo of new 1:72 scale miniatures (20 mm wargaming scale) being worked on. We can expect Polish cavalry from September 1939 soon.

Firma Scibor Monstrous Miniatures udostępniła zdjęcie, na którym pokazany został obecny stan prac nad nowymi figurkami w skali 1:72 mm (czyli wargamingowej skali 20 mm). Nowe miniaturki przedstawiać będą kawalerię polską z września 1939 r.

Kithairon unleashed | Kitharion odblokowany

"Pulp City" Kickstarter campaign has reached yet another stretch goal - with a total sum of declared pledges higher then 74 000, another miniature has been unlocked. Newest figure to join the crowd is Kithairon, alpha predator, Level 2 Speeder for a Ulthar faction.

Poziom zadeklarowanych wpłat w kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" przekroczył już 74 000 USD, co odblokowało kolejny cel dodatkowy - figurkę Kithairona, Speedera 2 Poziomu frakcji Ulthar, jednego z jej najbardziej agresywnych członków.