sobota, 27 czerwca 2015

Painted examples of 'HINT' game miniatures | Pomalowane wzory figurek z gry "HINT"

'HINT' game's developers has updated Kickstarter campaign website, showing some production miniatures - from resin prototype to metal production model, You can also see some samples painted by Edwin Smoliński.

Twórcy gry "HINT" zaktualizowali stronę zakończonej kampanii kickstartowej, pokazując kilka gotowych modeli produkcyjnych - a także ich żywiczne prototypy. Dodatkowo pokazane zostało kilka wzorów pomalowanych przez Edwina Smolińskiego.


Review of modelling and basing accessories from Kromlech | Recenzja akcesoriów do podstawek z Kromlecha

Spanish-language Akihabara Station blog has been updated with a review of modelling and basing accessories recently released by Kromlech. You can read it here,

Na łamach hiszpańskojęzycznego bloga Akihabara Station ukazała się recenzja akcesoriów modelarskich i do robienia podstawek, wprowadzonych ostatnio do sprzedaży przez firmę Kromlech. Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.


Airstrike Cav Pads from Puppets War | Naramienniki Aistrike Cav z Puppets War

Puppets War has released a new set of resin 28mm 'heroic' scale pads labelled as 'Aistrike Cav Pads'. Set contains ten casts, you can buy it for 7 EUR. Bits were sculpted by AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych naramienników w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Aistrike Cav Pads". Zestaw zawiera dziesięć odlewów, jego cena to 7 EUR. Autorem rzeźb jest AR.