wtorek, 28 kwietnia 2015

Battlesuit Gladius

Hi-Tech Miniatures has released a new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Battlesuit Gladius'. New release is a multi-part (body, arms, left panzer fist, right panzer fist, Gravitron gun, targeter, backpack, chimney, pipe) resin kit, supplied with 50mm round scenic resin base. Total height of assembled model is 60mm. You can buy this miniature for 26 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Battlesuit Gladius". Nowość to wieloczęściowa figurka (korpus, ramiona, prawa i lewa pięć pancerna, broń Gravitron, celownik, plecak, rura, układ wydechowy), dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 50 mm. Wysokość sklejonej figurki wynosi 60 mm, a jej cena to 26 EUR.

Black Grom Studio shows finished Japanese heavy mortar | Black Grom Studio pokazuje gotowy japoński ciężki moździerz

Black Grom Studio company has shown finished and casted in resin model of Japanese 320 mm Type 98 heavy mortar. This 28mm scale model will be available in manufacturer's webstore next week.
Photo shows mortart without stabilisers, which will be laser cut from thin metal.

Firma Black Grom Studio pokazała gotowy, odlany w żywicy model japońskiego ciężkiego moździerza Type 98 kalibru 320 mm. Model będzie dostępny w sprzedaży w przyszłym tygodniu. Na zdjęciu brak jeszcze stabilizatorów, które będą wycinane laserowo z cienkiego metalu.

Rules for ‘HINT’ game | Zasady gry „HINT”

Website of ‘HINT’ game’s Kickstarter campaign Has been updated with PDF file containing rules. The document presents more details about the game mechanics, special rulet and factions, characters and equipment. Check full information here.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry „HINT” zamieszczono plik PDF zawierający jej zasady. Dokument w dość szczegółowy sposób przedstawia mechanikę gry, zasady specjalne, frakcje, postaci i wyposażenie. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Deep One bust | Popiersie Istoty z Głębin

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new, large sculpt - 'Deep One bust'. Total height of this product is 170mm, you can buy it for 37.71 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej, dużej rzeźby - "Popiersia Istoty z Głębin". Całkowita wysokość odlewu żywicznego to 170 mm, jego cena wynosi 150,80 PLN.

Range rulers from Warchimera | Miarki calowe z Warchimery

Warchimera company has just released a new product - range rulers made from semitransparent acrylic, perfect for 'Bolt Action' game, as they are printed with useful HE shots chart. There are four different versions available - Allies, Germany, Imperial Japan and USSR. Price of all rulers is identical - 4.52 EUR per ruler.

Firma Warchimera rozpoczęła sprzedaż nowego produktu - miarek calowych wykonanych z półprzezroczystego plastiku. Nowe miarki są idealne do gry "Bolt Action" - zawierają, oprócz podziałki, przydatną tabelkę ostrzału. Dostępne są w czterech odmiennych kolorystycznie rodzajach, przeznaczonych dla armii Aliantów, Niemiec, Cesarstwa Japonii oraz Związku Radzieckiego. Cena miarek jest identyczna, wynosi 19 PLN za dowolny jej rodzaj.

Scibor sculpts new female Dwarves | Ścibor rzeźbi kolejne krasnoludki

Scibor Monsterous Miniatures company has shared with us a photo of further dwarves being sculpted. New miniatures of female dwarves will be released soon.

Firma Scibor Monsterous Miniatures podzieliła się z nami zdjęciem kolejnych przygotowywanych figurek krasnoludów. Nowe miniaturki, przedstawiające krasnoludzkie wojowniczki, wkrótce znajdą się w sprzedaży.