poniedziałek, 9 czerwca 2014

Heavy flamer from Bitsbox | Ciężki miotacz płomieni z Bitspudło

Bitsbox company has released resin 28 mm "heroic" scale weapon labelled as "Infantry Heavy Flamer". You can buy this new product for 3 USD. Model was sculpted by Mateusz "Matus" Gajos and Marek "cpt.Molo" Raczyński.

Firma Bitspudło rozpoczęła sprzedaż żywicznego modelu nowej broni w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Infantry Heavy Flamer". Cena nowości to 9 PLN. Autorami rzeźby są Mateusz "Matus" Gajos oraz Marek "cpt.Molo" Raczyński.

Reg Shoe Discworld miniature from MAS | Reg Shoe ze Świata Dysku produkcji MAS

Micro Art Studio offers new 28 mm "heroic" scale metal Discworld miniature - "Reg Shoe". You can buy this new release for 9,84 EUR. Model was sculpted by Kul Asyrk.

Firma Micro Art Studio oferuje nową metalową figurkę ze Świata Dysku w skali 28 mm "heroic" - "Reg Shoe". Cena nowości to 36,41 PLN, autorem rzeźby jest Kul Asyrk.

Metal shack assembly guide | Instrukcja składania metalowej budki

You can read assembly guide for a new cardboard model of Metal Shack on Najmita blog. Presented model is a part of much bigger Sci-Fi base, which will soon hit the market thanks to Baltazar Games company. Guide is written in Polish only.

Na blogu Najmita możecie zapoznać się z instrukcją montażu kartonowego modelu Metalowej Budki. Model ten stanowić będzie część znacznie większej Bazy Science-Fiction, która wkrótce trafi na rynek nakładem Baltazar Games.

Gothic KV-2 from MaxMini is almost finished | Gotycki KW-2 z MaxMini jest niemal gotowy

MaxMini company has shown a photo of its upcoming (upcoming for a very, very long time) Gothic KV-2 tank. According to the manufacturer, damaged moulds are made anew and all addons are finished too. So... will we see this resin tank soon?

Firma MaxMini pokazała zdjęcie swojego przygotowywanego (od bardzo, bardzo dawna) czołgu Gotyckiego KW-2. Według informacji producenta, odtworzono zniszczone formy i ukończono już wszystkie dodatki do tego modelu. Czyżby wkrótce rzeczywiście miał trafić do sprzedaży?

New Fallen miniature for "Norsgard" | Nowa figurka Upadłego z gry "Norsgard"

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a photo of new Fallen miniature. New figure will be available during IndieGoGo campaign, which will start soon.
Profil fejsbukowy gry "Norsgard" został zaktualizowany zdjęciem nowej figurki Upadłego. Nowa miniaturka będzie dostępna podczas startującej już niedługo zbiórki społecznościowej, jaka odbędzie się za pośrednictwem serwisu IndieGoGo.

Photo of painted Ogre Mercenary Old Cossack Standard Bearer from Werewoolf Miniatures | Zdjęcie pomalowanej figurki Ogra najemnika, chorążego kozaków z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has published a photo showing painted sample of its "Ogre Mercenary Old Cossack Standard Bearer" miniature. Figure was sculpted and painted by Przemysław Szymczyk.

Firma Werewoolf Miniatures opublikowała zdjęcie pomalowanej figurki "Ogre Mercenary Old Cossack Standard Bearer". Autorem rzeźby i malowania jest Przemysław Szymczyk.

The Scylla faction beta rules | Zasady beta frakcji The Scylla

Micro Art Studio has published beta version of the Scylla faction rules for its "Wolsung SSG". You can read rules on the official game forum here.

Firma Micro Art Studio udostępniła zasady w wersji beta do frakcji The Scylla z gry "Wolsung SSG". Z zasadami można zapoznać się tutaj, na oficjalnym forum gry.

Win "Afterglow" miniature | Wygraj figurkę z gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of the upcoming "Afterglow" game, has announced a competition on game's Facebook profile. Like this profile and you will get a chance to win "Afterglow" miniature. More information here.

Firma White Tree, wydawca mającej się wkrótce ukazać gry "Afterglow", ogłosiła na swoim profilu fejsbukowym konkurs, w którym nagrodą jest figurka. Wystarczy polubić profil gry, by mieć szansę na wygraną. Więcej informacji w tym miejscu.