sobota, 12 kwietnia 2014

Modern soldiers from Oddział Ósmy | Współcześni żołnierze z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy company has published a photo on its Facebook fanpage showing two miniatures of modern soldiers in 15 mm scale. It is yet unknown when new sculpts will be finished and available.

Na profilu fejsbukowym firmy Oddział Ósmy opublikowane zostało zdjęcie, pokazujące dwie figurki współczesnych żołnierzy w skali 15 mm. Producent nie podał kiedy nowe rzeźby trafią do sprzedaży.

New Sigurt The Slash | Nowy Sigurt The Slash

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new miniature in 54 mm scale - "Sigurt The Slash New". This is the new version of the old sculpt. You can buy this resin miniature for 20.11 EUR. Figure comes with resin scenic round 50 mm base.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures oferuje nową figurkę w skali 54 mm - "Sigurt The Slash New". Figurka to nowa wersja starej rzeźby tego producenta. Jej cena wynosi 80,50 PLN. Miniaturka dostarczana jest z okrągłą żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 50 mm.

Huge wave of releases from Kromlech | Duża fala nowości Kromlecha

Kromlech has just released a huge wave of new releases. There are five new resin sets in 28 mm "heroic" scale available today. First of them is labelled as "Greatcoat Orc Squad Leader". Miniature is armed with crusher and its price is 8.99 EUR. Then there is "Orc MG42 gunner" (6.99 EUR). Third new kit is named "Snagrat Kromm - orc commander". This is multi-part model consisting of three parts, its price is 8.99 EUR. Fourth set contains "Armoured SMG orc squad" consisting of ten miniatures (Snagrat Kromm and nine orcs armed with submachine guns). You can buy this set for 37.99 EUR. The last new release is labelled as "Orc Gun Holding Arms". Set contains five different arms (three different designs and two more random). Price of this set is 5.99 EUR. All sets of miniatures contain plastic round 25 mm bases too.

Firma Kromlech wprowadziła właśnie do sprzedaży pięć nowych zestawów żywicznych figurek i części do konwertowania miniaturek w skali 28 mm "heroic". Pierwszy zestaw nosi nazwę "Greatcoat Orc Squad Leader". Figurka uzbrojona jest w broń o nazwie crusher, jej cena wynosi 8,99 EUR. Następna nowość to "Orc MG42 gunner", można ją kupić za 6,99 EUR. Trzeci zestaw to "Snagrat Kromm - orc commander". Ta figurka składa się z trzech części, jej cena to 8,99 EUR. Czwarta z nowości to zestaw o nazwie "Armoured SMG orc squad". Zawiera on dziesięć figurek (Snagrat Kromm oraz dziewięciu orków uzbrojonych w pistolety maszynowe). Cena tego zestawu to 37,99 EUR. Ostatnia z nowości nosi nazwę "Orc Gun Holding Arms". Zestaw zawiera pięć kompletów ramion (trzy różne wzory plus dwa dodatkowe dobierane losowo). Cena tego zestawu to 5,99 EUR. Do wszystkich nowości zawierających figurki dołączane są okrągłe podstawki plastikowe o średnicy 25 mm.

Dice Turtle Mum from Ristul's Extraordinary Market | Mama żółwiowa z Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market has prepared a rather special miniature - Dice Turtle. This is resin miniature supplied with resin round 50 mm base. The price of this new release is 18.50 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market przygotowała dość specyficzną figurkę - nosi ona nazwę "Dice Turtle". Miniaturka wykonana jest z żywicy, dostarczana jest wraz z okrągłą podstawką z tego samego materiału o średnicy 50 mm. Cena nowości to 77,46 PLN.