czwartek, 26 czerwca 2014

Four sets of wings from REM | Cztery zestawy skrzydeł z REM

Ristul's Extraordinary Market company has released four sets of conversion parts - wings - casted in resin in 28 mm "heroic" scale:   "Wings no 1" (dimensions of 10x32 mm, 4.50 EUR);  "Wings no 2" (12x29 mm, 4.50 EUR); "Wings no 3" (36x29 mm, 5.25 EUR); "Wings no 4" (30x39 mm, 5.25 EUR).

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży cztery zestawy nowych części żywicznych w skali 28 mm "heroic" przeznaczonych do konwertowania figurek. Wszystkie nowe zestawy zawierają po parze skrzydeł:  :   "Wings no 1" (wymiary 10x32 mm, 18,66 PLN);  "Wings no 2" (12x29 mm, 18,66 PLN); "Wings no 3" (36x29 mm, 21,78 PLN); "Wings no 4" (30x39 mm, 21,78).

Plans to update Daemonic Kingdoms range from Titan-Forge | Plany uzupełnienia linii Demonicznych Królestw z Titan-Forge

Titan-Forge company is busy with finalising its Metal Beards campaign but at the same time there are other new products being worked on too. One new render was shown in today's post on the company's Facebook profile. It seems that Titan-Forge is planning to expand its Daemonic Kingdoms range.

Firma Titan-Forge nadal pracuje nad ostatnimi sprawami związanymi z kampanią Metalowe Brody i produkcją figurek opracowanych w jej ramach, równocześnie trwają jednak również prace nad innymi produktami. Jak wynika z dzisiejszego wpisu na profilu fejsbukowym uzupełnienia doczeka się wkrótce linia produktów Demoniczne Królestwa. Wpisowi towarzyszy fragment rendera 3D nowego modelu z tej serii.

Another "Pulp City Supreme Edition" update | Kolejna aktualizacja prac nad "Pulp City Supreme Edition"

As every Thursday the team behind "Pulp City" game has published a short update about progress of the work. This time we can see some finished cards for the game containing photos of painted new miniatures. Check update here.

Jak co czwartek zespół twórców "Pulp City" udostępnił na stronie kampanii kickstarterowej gry informację na temat postępu prac. Tym razem możemy obejrzeć kilka gotowych kart wykorzystywanych do gry, zawierających, między innymi, zdjęcia pomalowanych nowych figurek.

Demonic wings from MaxMini (WIP) | Demoniczne skrzydła z MaxMini (WIP)

MaxMini's Facebook profile has been updated with a 3D render of demonic wings. New parts will be casted in 28 mm "heroic" scale.

Na profilu fejsbukowym firmy MaxMini opublikowany został render 3D demonicznych skrzydeł. Nowe części zostaną odlane w skali 28 mm "heroic".

All Miniatures pledge added to "Wolsung SSG" Kickstarter | Nowy poziom finansowania zbiórki kickstarterowej "Wolsunga SSG" - Wszystkie Figurki

A new pledge level has been added to the "Wolsung SSG" Kickstarter campaign - All Miniatures Pledge. This level of support will give all miniatures which are or will be unlocked during campaign, so number of figures will grow steadily. Additionally - there are no shipping costs. There is one catch though - be prepared to support this campaign with 600 USD.

Do kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG" dodany został nowy poziom wsparcia - Wszystkie Figurki. Wykupując go otrzymamy wszystkie miniaturki dostępne w czasie kampanii lub odblokowane w czasie jej trwania, liczba miniaturek będzie więc stale rosła. Co więcej - producent wyśle je nam bez konieczności opłacania kosztów przesyłki. Jest jednak pewien haczyk - wsparcie kampanii na tym poziomie kosztuje 600 USD.

Kromlech's Highlanders range is steadily growing | Górale Kromlecha rosną w siłę

Kromlech has released five new sets of resin 28 mm "heroic" scale bits and miniatures, all of the new products belong to the "Highlanders" range. First new set is labelled as "Imperial Highlanders Command Squad". It contains five miniatures, including officer with a pistol and bionic arm, comm operator, medic, standard bearer and a mandatory piper. You can buy this set for 18.99 EUR.
Then we have three sets with resin parts for this range: "Imperial Higlanders Backpacks" (ten casts in five different designs), available for 6.99 EUR, "Imperial Higlanders Heads in Gasmasks" (ten parts in five different designs), available for 6.99 EUR and "Imperial Higlanders Arms (reloading and adjusting)". This set contains nine different designs and one additional chosen randomly for a total of ten casts. You can buy this set for 7.99 EUR.
The last new release is "Imperial Highlanders Bundle" pack, containing enough parts to build ten different Highlanders miniatures. You can buy this product for 29.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do oferty swojego sklepu sieciowego pięć nowych zestawów żywicznych części i figurek w skali 28 mm "heroic", należących do serii "Highlanders". Pierwsza z nowości nosi nazwę "Imperial Higlanders Command Squad" - zestaw składa się z pięciu figurek, w tym oficera z pistoletem i bionicznym okiem, operatora łączności, sanitariusza, chorążęgo i - obowiązkowego - dudziarza. Cena tej nowości to 18,99 EUR.
Kolejne nowe produkty to zestawy części: "Imperial Highlanders Backpacs" (dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach) kosztujący 6,99 EUR, "Imperial Higlanders Heads in Gasmasks" (podobnie, dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, dostępne za 6,99 EUR), oraz "Imperial Highlanders Arms (reloading and adjusting". W tym ostatnim zestawie znajduje się dziewięć różnych odlewów ramion oraz jeden dodatkowy, powtarzający jeden z wzorów. Cena tego zestawu to 7,99 EUR.

Ostatnią nowością jest zestaw pozwalający na złożenie figurek dziesięciu górali - "Imperial Higlanders Bundle". Można go kupić za 29,99 EUR.