poniedziałek, 26 stycznia 2015

Upcoming heads of Young Race from Spellcrow | Zapowiedź głów Młodej Rasy ze Spellcrow

Spellcrow has previewed upcoming new bits - heads of Young Race, for elves or space elves. You can see photo on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow zapowiedziała wydanie zestawu nowych części - głów przedstawicieli Młodej Rasy, elfów lub kosmicznych elfów. Zdjęcie głów jest widoczne na profilu fejsbukowym tego producenta.

New sculpts of artillerymen for 'By Fire and Sword' | Nowe rzeźby artylerzystów do "Ogniem i mieczem"

Wargamer, producer of 'By Fire and Sword' game, has informed that English version of 'The Deluge' expansion is finished and will be send to printing house this Wednesday. The book should be printed in about two weeks.
Producer has also shown new sculpts of artillerymen for its game.

Wargamer, producent gry "Ogniem i mieczem", pokazał nowe rzeźby artylerzystów. Poinformował również, że angielska wersja podręcznika jest gotowa i w najbliższą środę rozpocznie się jej druk. Powinna być gotowa w dwa tygodnie.

Preview of Darius Thar from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź figurki Darius Thar z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has previewed its upcomig 28mm 'heroic' scale miniature of 'Darius Thar'. This new model will be available tomorrow at company's webstore.

Firma Hi-Tech Miniatures pokazała zdjęcie swojej kolejnej figurki w skali 28 mm "heroic" - będzie ona nosić nazwę "Darius Thar" i do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta trafi już jutro.

Aaargh! Goblin Pirates from Kromlech! | Aaaargh! Gobliny-piraci z Kromlecha

Kromlech has released today new sets of resin 28mm 'heroic' scale miniatures sharing one common theme - piracy. First, there is set containing all miniatures released today (one one additional miniature unavailable elsewhere except this pack): 'Rotting Octopus Crew'. This set consists of 14 resin miniatures supplied with plain plastc round 25 mm bases. You can buy it for 49,99 EUR.
Then we have smaller sets: 'Gobbosa Blakk Eye with Gnawer' (two miniatures, 9.99 EUR); 'Goblin Pirates Command Group' (3 miniatures, 12.99 EUR); 'Goblin Pirates Deck Cannon' (2 goblins and a cannon, 12.99 EUR) and 'Goblin Pirates Salty Dogs' (5 miniatures, 14.99 EUR).
Buyer may also choose all these miniatures to be supplied with square, plain plastic 20 mm bases instead of round bases.

Kromlech rozpoczął dziś sprzedaż nowych zestawów żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", które łączy jedna cecha - piractwo. Największy z nowych zestawów to zestaw zbiorczy, zawierający wszystkie wydane dziś figurki (i jedną dodatkową, niedostępną poza tym zestawem) -  "Rotting Octopus Crew". Zawiera on 14 figurek dostarczanych wraz z okrągłymi podstawkami plastikowymi o średnicy 25 mm. Cena to 200 PLN.
Dostępne są też zestawy zawierające tylko wybrane figurki: "Gobbosa Blakk Eye with Gnawer" (dwie figurki,  40 PLN); "Goblin Pirates Command Group" (3 figurki, 52 PLN); "Goblin Pirates Deck Cannon' (2 gobliny i armata, 52 PLN) oraz "Goblin Pirates Salty Dogs" (5 figurek, 60 PLN).
Kupujący któryś z tych zestawów może wybrać również podstawki kwadratowe o boku 20 mm, zamiast okrągłych o średnicy 25 mm.

X-Terra vs Daemons Kickstarter update | Aktualizacja informacji o kampanii kickstarterowej X-Terra vs. Daemons

X-Terra Forces vs. Daemonic Kingdoms Kickstarter campaign by Titan-Forge is going strong. Just three days after the launch of the campaign, project is already funded. So far has been backed by 102 players with 12 235 USD pledged so far.
It is definitely worth to check X-2 Sabre vehicle, which was recently unlocked. One may also take a loot at the size comparison charts, available on the campaign's updates page here.

Kampania kickstarterowa X-Terra Forces vs. Daemonic Kingdoms, prowadzona przez Titan-Forge, radzi sobie znakomicie. Zaledwie trzy dni po jej rozpoczęciu, projekt jest już ufundowany, odblokowywane są kolejne cele dodatkowe. Dotychczas wsparcie zadeklarowały 102 osoby, a łączna kwota wpłat wynosi 12 235 USD.
Warto zerknąć na czołg X-2 Sabre, który właśnie odblokowano. Ciekawe są też tabele porównania wielkości modeli, dostępne na podstronie Aktualizacje kampanii.

Set of XIX c. posters for 'Wolsung SSG' available from MAS | Zestaw dziewiętnastowiecznych plakatów do gry "Wolsung SSG" z MAS

Micro Art Studio, publisher of 'Wolsung SSG', offers free set of XIX c. posters suitable for this game. You can download it here.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", udostępnił do darmowego pobrania zestaw dziewiętnastowiecznych plakatów do tej gry. Można go pobrać stąd.

New version of 'Orca' for 'Warzone Resurrection' | Nowa wersja "Orki" do "Warzone Resurrection"

Prodos Games company has published a photo of new, improved model of 'Orca'. New version of this model, which will be available for all Capitol commanders on January 30th, will have reduced price too.
Update: You can also see more 3D renders of this miniature on Irek Zieliński's Facebook profile here. Mr Zieliński has sculpted this model for Prodos Games.

Firma Prodos Games opublikowała zdjęcie nowego, ulepszonego modelu "Orki". Nowa wersja modelu, przeznaczonego dla graczy dowodzących siłami Capitolu, trafi do sprzedaży w dniu 30 stycznia, jej cena będzie niższa od wcześniej wydanego modelu.
Aktualizacja: Na profilu fejsbukowym Irka Zielińskiego, cyfrowego twórcy tego modelu, można zobaczyć więcej renderów 3D tej figurki.