sobota, 5 kwietnia 2014

Nectretex - Dimensions Traveller from Hi-Tech Miniatures | Necretex - nowa figurka z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has released new model again. "Necretex - Dimensions Traveller" is casted in resin in 28 mm "heroic" scale. New model is supplied in six parts (body, backpack and four tool tentacles), it comes with resin scenic 25 mm round base. You can buy this model for 15 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures wprowadziła do sprzedaży kolejny nowy model. "Necretex - Dimensions Traveller" to figurka żywiczna w skali 28 mm "heroic". Składa się z sześciu części (korpus, plecak, cztery macki z narzędziami), dostarczana jest wraz z okrągłą żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Cena nowości wynosi 15 EUR.


Space Knights marines heads from Spellcrow | Głowy Kosmicznych Rycerzy marines ze Spellcrow

Spellcrow company has released another set from its growing range of Space Knights. Set is labelled as "Space Knights marines heads", it contains ten resin 28 mm "heroic" scale casts in five different designs, sculpted by Piotr Pirianowicz. You can buy this new Spellcrow's release for 8 EUR.

Firma Spellcrow wydała kolejny zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic" ze swojej rosnącej serii produktów dla Kosmicznych Rycerzy. Nowość nosi nazwę "Głowy Kosmicznych Rycerzy marines", zawiera dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach. Autorem rzeźb jest Piotr Pirianowicz. Nowe odlewy dostępne są w sklepie producenta w cenie 29 PLN.