środa, 5 lutego 2014

Bits for Salamander Knights' walker (WIP) | Elementy maszyn kroczących Rycerzy Salamandry (WIP)

Spellcrow company has presented on its Facebook fanpage a two small details from upcoming Salamander/Dragon Knights' walker machine. You can see photo here.

Firma Spellcrow przedstawiła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie pokazujące detale osłon opracowywanej obecnie maszyny kroczącej Rycerzy Salamandry/Smoka. Zdjęcie można obejrzeć tutaj.

"Pulp City" Kickstarter news | Informacje o kickstarterze "Pulp City"

The last two days were again really good for Kickstarter campaign of "Pulp City" game - total amount of declared pledges is almost 54 000 USD now. In the last update publisher of the game has shown a "work-in-progress" picture of the first of the new powerhouses miniatures - Soul Golem. This miniature will be sold in a special KS price of 15 USD and persons with "Collector" pledge level and above will receive it for free.

Przez ostatnie dwa dni w zbiórce kickstarterowej nowego wydania gry "Pulp City" znowu zebrano kilka kolejnych tysięcy dolarów, ogółem dotychczas zadeklarowano wpłaty w wysokości blisko 54 000 USD. Wydawca gry pokazał w ostatniej aktualizacji zdjęcia rzeźbionej obecniej figurki pierwszego z nowych "zasilaczy", Golema Dusz. Miniaturka ta będzie dostępna dla osób wspierających kampanię za 15 USD, a osoby które dokonają wpłaty na poziomie "Collector" otrzymają ją za darmo.

Dragons teeth from Puppets War | Smocze zęby z Puppets War

Puppets War company offers new set of 28 mm "heroic" scale resin terrain accessories labelled as "Dragons teeth". Set contains ten dragon teeth (29 mm maximal height). You can buy it for 10 EUR.

W ofercie firmy Puppets War pojawił się nowy zestaw elementów terenu w skali 28 mm "heroic", wykonanych z żywicy. Zestaw nosi nazwę "Smocze zęby", zawiera dziesięć odlewów tych przeszkód terenowych (o maksymalnej wysokości 29 mm). Cena nowego zestawu wynosi 10 EUR.

Xenah Qiang - new miniature for "Wolsung SSG" | Xenah Qiang - nowa figurka do gry "Wolsung"

Micro Art Studio has released a new 28 mm "heroic" scale metal miniature - Xenah Qiang - for "Wolsung" skirmish game. New miniature kit has two pieces and contains 30 mm plastic wround base. You can buy this figure of a Triad of Lotus Dragon for 11.07 EUR and download rules for it in a free pdf file here. Miniature sculpted by Rafał Cyman.

Firma Micro Art Studio rozpoczęła sprzedaż nowej metalowej figurki w skali 28 mm "heroic" przeznaczonej do skirmishowej gry bitewnej "Wolsung". Nowość nazywa się "Xenah Qiang", figurka dostarczana jest w dwóch częściach wraz z plastikową okrągłą podstawką o średnicy 30 mm z wypukłym brzegiem. Cena nowości to 39,85 PLN, tutaj można pobrać zasady dla nowej miniaturki, dostępne są w postaci darmowego pliku pdf. Autorem rzeźby jest Rafał Cyman.

Trinity Tomb Scarabs from Bitsbox | Skarabeusze z Bitspudła

Bitsbox offers new set of 28 mm "heroic" scale resin miniatures labelled as "Trinity Tomb Scarabs". Each set contains twelve randomly selected scarabs which are supplied without bases. Price of the set is 6.33 USD. Models designed by Mateusz "Matus" Gajos.

Firma Bitspudło oferuje nowy zestaw miniaturek wykonanych z żywicy w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Trinity Tomb Scarabs". W każdym zestawie znajduje się dwanaście losowo wybranych skarabeuszy, w zestawie nie ma podstawki. Cena zestawu to 19 PLN. Autorem rzeźb jest Mateusz "Matus" Gajos.

Official "Hordes" dice set | Oficjalne kości "Hordes"

Q-Workshop company's Facebook fanpage has been updated with a album with photos showing official "Hordes" dice sets, result of cooperation between this Polish producer of gaming accessories and Privateer Press, publisher of the "Warmashine" and "Hordes" games. All sets will be available in stores in about two weeks.

W nowym albumie zdjęciowym, opublikowanym na fanpejdżu firmy Q-Workshop, znajdują się zdjęcia pokazujące wygląd oficjalnych zestawów kości do gry "Hordes" - rezultatu współpracy pomiędzy polskim producentem i wydawcą gry, firmą Privateer Press. Wszystkie zestawy znajdą się w sprzedaży za około dwa tygodnie.

Prepainted terrains from Wargamer | Pomalowane tereny z Wargamera

Wargamer has started to sell new category of products in its webstore - prepainted "Deluxe" resin terrains in 15 mm scale. They are designed for "By Fire and Sword" game but will be equally good for most 16 century battlefields. Currently there are seven sets available - from "Church with bell tower" (108 EUR) to "Stables" (41 EUR).

Firma Wargamer wprowadziła do sprzedaży w swoim sklepie nową kategorię produktów - pomalowane, gotowe do gry tereny "Deluxe". Obecnie w sprzedaży znajduje się siedem zestawów, od "Kościoła z dzwonnicą", kosztującego 432 PLN, do "Stajni", dostępnej w cenie 164 PLN. Zamówienia na pomalowane tereny można także składać w sklepach stacjonarnych firmy.
Modele są wykonane z żywicy w skali 15 mm, dedykowane - rzecz jasna - do gry "Ogniem i mieczem".