czwartek, 31 lipca 2014

X-Wing foams available | Gąbki na modele z X-Wing już w sprzedaży

Safe and Sound company has informed that six foams for all current models from "X-Wing" game are available at the producer's webstore. First foam is designed for Empire starships (69.90 PLN), second foam is for Rebellion ships (69.90 PLN), third holds Millenium Falcon, Slave I and Lambda Shuttle (49.90 PLN), fourth foam is designed for Tantive IV model (59.90 PLN), fifth for GR-75 transport ship (69.90 PLN) and the last one holds all models from core set of the game (69.90 PLN).


Firma Safe and Sound rozpoczęła sprzedaż pianek przeznaczonych do przenoszenia i przechowywania wszystkich dostępnych obecnie modeli pojazdów kosmicznych z gry "X-Wing". Pierwsza pianka przeznaczona jest do przenoszenia modeli pojazdów Imperium (69,90 PLN), druga do przenoszenia modeli Rebelii (69,90 PLN). Trzecia pianka jest dostosowana do modeli Sokoła Millenium, Niewolnika I oraz promu Lambda (49,90 PLN), natomiast w czwartej mieści się model statku Tantive IV (59,90 PLN). Piąta z nowych pianek przeznaczona jest dla statku transportowego GR-75 (69,90 PLN), natomiast ostatnia pozwala przechowywać wszystkie modele z podstawowego zestawu gry (69,90 PLN).

Imperial Preacher from Kromlech | Imperialny kaznodzieja z Kromlecha

Kromlech offers new resin 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Paulus von Phyrra, Imperial Preacher".  This is multi-part miniature with various weapon options (shotgun, laser pistol, combi weapon, chainsword, vibro sword, holy relic), it is supplied with 25 mm round plastic base. Price of this new release is 9.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", nazwanej "Paulus von Phyrra, Imperial Preacher". Nowość to wieloczęściowa figurka posiadająca liczne opcje uzbrojenia do wyboru (strzelba, pistolet laserowy, broń kombinowana, miecz łańcuchowy, wibromiecz, święty relikt), dostarczana wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 25 mm. Cena tej nowości wynosi 40 PLN.

Steampunk orc heads from Spellcrow (WIP) | Głowy steampunkowych orków ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow has shown a photo of upcoming new set of resin 28 mm "heroic" scale steampunk orc heads. You can see photo on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie zestawu żywicznych głów orków w skali 28 mm "heroic", utrzymanych w klimacie steampunkowym. Fotografię można obejrzeć tutaj.

New stretched goal for "The Deluge" campaign unveiled | Ujawniono nowy cel dodatkowy kampanii "Potopu"

Wargamer has informed that Kickstarter campaign of first expansion of "By Fire and Sword" - "The Deluge" - has just breached 22 500 GBP barrier, which unlocked Brandenburgian Dragoons miniatures.
Publisher of the game has also unveiled one more stretched goal - after reaching 27 500 GBP, backers will unlock cuirassiers of the Imperial army. Check more detailed information on Kickstarter campaign website here.

Wargamer poinformował, że w kampanii kickstarterowej pierwszego dużego dodatku do "Ogniem i mieczem" - "Potopu" - przekroczono właśnie pułap 22 500 GBP zadeklarowanych wpłat, dzięki czemu osiągnięto jeden z celów dodatkowych, odblokowano figurki brandenburskich dragonów. Wydawca ujawnił również jeden z kolejnych celów - po osiągnięciu wpłat w wysokości 27 500 GBP, odblokowane zostaną figurki cesarskich kirasjerów. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu".