poniedziałek, 27 lipca 2015

Upcoming police riot shields from ZEN Terrain (WIP) | Zapowiedź policyjnych tarcz z ZEN Terrain (WIP)

ZEN Terrain company has shown a sketch for its next project - futuristic riot police shields. Check it here.

Firma ZEN Terrain pokazała szkic swojego kolejnego projektu - futurystycznych tarcz policyjnych używanych do kontrolowania zamieszek. Można go zobaczyć tutaj.


Devil's Puppet from Thor Miniatures | Marionetka Diabła z Thor Miniatures

Thor Miniatures company has released a new resin 28mm 'heroic' scale model of 'Devil's Puppet'. You can buy it unpainted for 21.69 EUR and painted for 65.07 EUR.

Firma Thor Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". Nosi ona nazwę "Devil's Puppet", można ją kupić za 90 PLN niepomalowaną i 270 PLN w wersji pomalowanej.


Bicycles from Black Grom Studio (WIP) | Rowery z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio company has published few 3D renders showing upcoming models of bicycles in 28mm scale. Models will be laser-cut from HDF board. Check it here, on company's Facebook profile.

Firma Black Grom Studio pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka renderów 3D opracowywanych modeli rowerów w skali 28 mm. Modele będą wycinane laserowo z płyty HDF.

Wastelanders campaign update | Aktualizacja kampanii Ludzi Pustkowi

White Tree company, publisher of upcoming 'Afterglow' game, has updated its crowdfunding campaign website on Wspieram.to platform. So far 27% of the goal has been reached. Publisher has also shown another Support Level - Master of Conflagration, with a value of 250 EUR.

Firma White Tree, opracowująca skirmishową grę "Afterglow", zaktualizowała stronę kampanii crowdfundingowej realizowanej za pośrednictwem platformy Wspieram.to. Po trzech dniach zbiórki zadeklarowano wpłaty blisko 1200 PLN z 3400 PLN będących celem. Wydawca zamieścił także kolejny poziom wsparcia, o nazwie Władca Pożogi i wartości 1000 PLN.