piątek, 8 marca 2013

Korpusy górali z Kromlecha | Highlanders torsos from Kromlech

Kromlech wypuścił właśnie nowy zestaw nazwany "Highlander torsos". W zestawie znajduje się sześć żywicznych odlewów w skali 28 mm "heroic" (trzy różne wzory). Cena to 7,99 USD. Autorem rzeźb jest Smok.

Kromlech just issued new set of bits labelled as "Highlander torsos". Set contains six resin models of torsos in 28 mm "heroic" scale (three different designs). This set costs 7.99 USD. Sculpted by Smok.

Nowe okrągłe podstawki z serii "Arcane" MAS | New MAS round "Arcane" bases

Do sprzedaży trafiły cztery nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych produkcji Micro Art Studio. Dostępne zestawy to: duża podstawka eliptyczna 120 mm w cenie 53,14 PLN, pięć losowo dobranych podstawek o średnicy 25 mm, dwie losowo dobrane podstawki o średnicy 40 mm oraz jedna losowo wybrana podstawka o średnicy 60 mm. Cena tych trzech zestawów jest identyczna, wynosi 17,71 PLN. Autorem rzeźb podstawek jest Jan Horydowiec. Na oficjalnym forum producenta można znaleźć wątek z dużymi fotografiami pomalowanych podstawek.

Four new sets of round "Arcane" line resin scenic bases from Micro Art Studio are currently available at the company's webstore. You can buy following sets: one ellipse 120 mm for 14.76 EUR, five randomly selected 25 round bases, two randomly selected 40 mm bases and one randomly selected 60 mm base. Price of these sets is identical - 4.92 EUR each. All bases sculpted by Jan Horydowiec. There is a thread posted on the official manufacturer forum showing large color photos of these bases.

Szkic koncepcyjny nowej figurki z Bitspudło | Concept art of a new miniature from Bitsbox

Na stronie fejsbukowej firmy Bitspudło uaktualniona została jedna z galerii, pojawiły się w niej cztery fotografie pierwszej figurki fantasy tego producenta, jaka wkrótce ukaże się na rynku. Autorem modelu jest Kamil "Smok" Milaniuk.
Aktualizacja: figurka nosi nazwę Tigristan Messenger, jest już dostępna w sklepie producenta, jej cena wynosi 21 PLN. Tu można obejrzeć kolorowe fotografie modelu.

One of the galleries of the Bitsbox Facebook profile has been updated with four photos of the very first fantasy miniature which soon will be released by this manufacturer. Sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk. Update: figure is already available at the manufacturer's store, it is labelled as Tigristan Messenger. Its price is 7.24 USD. Here you can see photos of painted model.

Limitowana edycja kości z Q-Workshop | Q-Workshop limited edition dice set

Firma Q-Workshop rozpoczęła sprzedaż limitowanej edycji zestawu kości w kolorze zielono-żółtym, wydanego specjalnie z okazji Dnia Kobiet. Zestaw liczy sześć kości, sprzedawany jest w cenie 6,45 USD.

Q-Workshop has started to sell limited edition set of green-yellow dices, issued for International Women Day. Set contains six different dices, it is available for 6.45 USD.

Kolejny cel kampanii "Warzone" osiągnięty | Another "Warzone" campaign pledge goal achieved

W ramach kampanii kickstarterowej gry "Warzone Resurrection" osiągnięto kolejny cel, 65 000 funtów. Następny, wyznaczony przy osiągnięciu kwoty 70 000 funtów, pozwoli wydać podstawowe oddziały czterech frakcji gry w postaci figurek plastikowych. Na fanpejdżu fejsbukowym gry pojawiła się tymczasem grafika, sugerująca jedną z jednostek, które staną się dostępne w razie przekroczenia kolejnych limitów. Producent nie podał nazwy jednostki, wiele wskazuje jednak na to, że chodzi o oddział marsjańskich zjaw.

"Warzone Resurrection" Kicstarter campaign has reached another pledge goal, gathering 65 000 pounds. Next goal - 70 000 pounds - will unlock basic units of four armies made in plastic. Meanwhile Facebook fanpage of the project has been updated with a graphic showing one of the units which will be unlocked later on. Designers didn't gave away its name but this new unit is probably called Martian Banshees.