poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Puppets War sneak peek of the week | Puppets War uchyla rąbka przyszłości

Puppets War company has updated its Facebook profile showing miniature built from upcoming new bits, like shoulder pads, weapons and heads. Check it here and express your feelings.

Firma Puppets War zaktualizowała swój profil fejsbukowy, publikując zdjęcie figurki zbudowanej z jeszcze niedostępnych części, nowych rodzajów naramienników, broni i głów. Fotografię można zobaczyć tutaj, producent prosi też o komentarze dotyczące wrażeń.

Brushes and Tools holder review | Recenzja Stojaka na pędzle i narzędzia

OrcPainterNerd has updated his YouTube channel showing yet another review of HobbyZone's product. This time you can watch a review of 'Brushes and Tools holder'. Watch it here.

OrcPainterNerd zamieścił na swoim kanale YouTube kolejną recenzję produktu firmy HobbyZone. Tym razem możemy obejrzeć film prezentujący "Stojak na pędzle i narzędzia". Zerknijcie tutaj.

New 'Norsgard' game distributor | Nowy dystrybutor gry "Norsgard"

The team behind 'Norsgard' game informs that Australian and New Zealand players will be able to buy released game from the new official distributor - Alpha Strike company.

Twórcy gry "Norsgard" informują, że gra po wydaniu będzie dostępna dla graczy z Australii i Nowej Zelandii za pośrednictwem oficjalnego dystrybutora - firmy Alpha Strike.


Gothic KV-2 sighted! | Widziano Gotycki KW-2!

MaxMini company has shown a photo of Gothic KV-2 tank being painted. This model was announced a long time ago - so long, in fact, that it is almost forgotten now. Personally, I can't wait to see this behemoth released.

Firma MaxMini zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie malowanego modelu Gotyckiego KW-2. Wydanie tego modelu czołgu zapowiedziano już dawno temu. Prawdę mówiąc tak dawno, że jego pojawienie się stawało się coraz mniej prawdopodobne. Osobiście, nie mogę się doczekać, by zobaczyć tego behemota na żywo.Vampire Roman Legate (WIP) | Wampir Legarz Rzymski

Werewoolf Miniatures has shown few photos of upcoming Vampire Roman Legate miniature being sculpted by Marcin Szymański. Marcin has sculpted all products released by Werewoolf Miniatures so far, including great undead miniatures with strong historical influences. And here is finished sculpt.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kilka zdjęć rzeźbionej nowej figurki - Wampira Legata Rzymskiego. Autor, Marcin Szymański, wyrzeźbił wszystkie dotychczasowe produkty Werewoolf Miniatures, w tym doskonałe figurki ożywieńców inspirowanych materiałami historycznymi.
Tutaj można zobaczyć skończoną figurkę.