czwartek, 2 lipca 2015

Discount for selected turrets from Puppets War | Zniżka na wybrane wieżyczki z Puppets War

Puppets War company offers 10% discount on selected turrets from its Mankind and Orcs factions. Check it here, in manufacturer's webstore.

Firma Puppets War oferuje zniżkę 10% na wybrane wieżyczki z frakcji Ludzkość oraz Orki. Produkty dostępne są w sklepie tego wytwórcy.

Legionary Jump Packs from Kromlech | Plecaki skokowe legionistów z Kromlecha

Kromlech has released a new set of 28mm 'heroic' scale parts labelled as 'Legionary Jump Packs'. Set contains five casts, you can buy it for 7.99 EUR. Models were sculpted by Robert Kurek.
Here you can see short movie presentation of this new release.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych części w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Legionary Jump Packs". Zestaw zawiera pięć odlewów, jego cena to 31,96 PLN. Autorem rzeźby jest Robert Kurek. Tu można obejrzeć krótki film pokazujący najnowszy produkt Kromlecha.

'Alakhai Ascendant' - upcoming new miniature of classic 'Warzone' hero | "Alakhai Ascendant" - zapowiedź nowej figurki

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown upcoming miniature of 'Alakhai Ascendant'. This is large (88mm), new version of classic hero from 'Warzone' game. Updated rules for this here can be downloaded with 'Heroes of the Solar System' free rulebook. You can see short video showing this upcoming miniature here, and here Empe, its digital sculptor, has shown some renders.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", pokazał figurkę o nazwie "Alakhai Ascendant". Nowa miniaturka to duża (88 mm wysokości) wersja klasycznego bohatera z tej try. Nowe zasady Alakhaia dostępne są w darmowym dodatku "Heroes of the Solar System". Tu można obejrzeć krótki film pokazujący figurkę, natomiast tutaj Empe, cyfrowy rzeźbiarz miniaturki, pokazał jej kilka renderów.


Siren Miniatures shows renders of Witness | Siren Miniatures pokazuje rendery figurki Witness

Siren Miniatures company has updated its Facebook profile showing 3D renders of its upcoming 'Witness' miniature. You can see renders here. New miniature will be available for pre-orders next week.

Firma Siren Miniatures zaktualizowała swój profil fejsbukowy pokazując rendery 3D przygotowywanej figurki o nazwie "Witness". Rendery można obejrzeć tutaj. Nowa miniaturka będzie dostępna w przedsprzedaży w przyszłym tygodniu.

Choir Master Bellar from Hi-Tech Miniatures | Nowość z Hi-Tech Miniatures - "Choir Master Bellar"

Hi-Tech Miniatures has released a new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Choir Master Bellar'. This is resin multipart miniature (body, left arm, sword, right arm with gun, banner, small heraldry shield, insignia with feathers) supplied with 40mm round scenic resin base. You can buy it for 18 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Choir Master Bellar". Nowość to żywiczna, wieloczęściowa figurka o wysokości 30 mm (korpus, lewe ramię, miecz, prawe ramię z bronią palną, chorągiew, mała tarcza heraldyczna, isygnia z piórami), dostarczana wraz z żywiczną okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości to 18 EUR.

Two sets of new shoulder pads released by Puppets War | Dwa nowe zestawy naramienników z Puppets War

Puppets War is continuing releasing new shoulder pads. Company offers two new sets today: 'Private Shoulder Pad' set (7 EUR) and 'Sergeant Shoulder Pad' set (7 EUR). Both sets contain ten resin casts in 28mm 'heroic' scale.

Firma Puppets War kontynuuje wydawanie nowych naramienników. Producent wprowadził dziś do sprzedaży dwa nowe zestawy: "Private Shoulder Pad" (7 EUR) oraz "Sergeant Shoulder Pad" (7 EUR). Oba zestawy zawierają po dziesięć żywicznych naramienników w skali 28 mm "heroic".