wtorek, 17 marca 2015

'Alien vs. Predator' update | Aktualizacja informacji o grze "Alien vs. Predator"

'Alien vs. Predator' official Facebook profile has been updated with a new information about current status of this game. Rulebook was slightly changed lately and is currently being checked by a professional proofing company. It is expected that approval will be reasonably quick. Publisher would like to officialy launch the game to the wider public at Salute 2015, at the same time when the first batch of Kickstarter products will be out.

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Alien vs. Predator" pojawiła się nowa informacja o obecnym statusie gry. Dokonano niewielkich zmian językowych w podręczniku, który obecnie znajduje się w ostatniej fazie korekty, zleconej zewnętrznej, specjalistycznej firmie. Wydawca spodziewa się, że uzyska zielone światło dość szybko - na tyle, by oficjalna premiera gry miała miejsce podczas konwentu Salute 2015, w tym samym czasie wysłana zostanie pierwsza parta produktów wykupionych podczas kampanii kickstarterowej.

Spellcrow shows new releases for Plague Legions | Spellcrow pokazuje nowości do Legionów Plagi

Spellcrow company has shown a photo of torsos of upcoming plague knights armed with heavy weapons. Check it here.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie korpusów przygotowywanych rycerzy plagi uzbrojonych w broń ciężką. Zerknijcie tutaj.

Werewoolf Miniatures' wave of new releases | Fala nowości z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has released further wave of its resin 28mm 'heroic' scale miniatures. First of them is a set of three beasts of Nergal monsters (three miniatures, 49.99 USD). All beasts are available separately too (Beasts no 1, Beast no. 2, Beast no. 3, prices are 18.99 USD each). Then we have a set of five warriors armed with halberds - 'Sacred Band of Lust with halberds' - you can buy this set for 25.79 USD. The last new release is labelled as
'Sacred Band of Lust Command Group' - this set contains four miniatures and is available for 25 USD.
All figures were sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures rozpoczęła sprzedaż kilku nowych zestawów swoich figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic". Pierwszy z nich to zestaw trzech bestii Nergala (trzy miniaturki, cena wynosi 195 PLN). Monstra dostępne są też pojedynczo - ich cena wynosi wtedy 74 PLN za jedną (bestia numer 1, bestia numer 2, bestia numer 3). Kolejna nowość to zestaw o nazwie "Sacred Band of Lust with halberds", zawierający pięć figurek w cenie 101 PLN. Ostatnia z nowości nosi nazwę "Sacred Band of Lust Command Group", zestaw składa się z czterech miniaturek, kosztuje 98 PLN.
Autorem rzeźb wszystkich figurek jest Marcin Szymański.

MaxMini shows its new miniatures | MaxMini pokazuje nowe figurki

MaxMini company has updated its Kickstarter 'Green Alliance' campaign website, showing two kinds of new miniatures - Kommando Orcs and Exosuits. You can see photos here.

Firma MaxMini zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz", pokazując tam dwa rodzaje nowych figurek - Kommando Orków i Egzopancerze. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Preview of Gothic Building from Puppets War | Zapowiedź Gotyckiego Budynku z Puppets War

Puppets War company has shown a photo of mysterious gothic building on its Facebook profile. Is it upcoming new release? Time will tell.

Firma Puppets War pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie tajemniczego gotyckiego budynku. Czy to zapowiedź jakiegoś nowego modelu? Czas pokaże, producent, jak to określił, na razie "buduje napięcie".

Franciscian friar - exclusive miniature from Wargamer | Franciszkański braciszek - specjalna figurka z Wargamera

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' rules, has shown a picture of its next special, exclusive 15mm scale miniature - Franciscian friar. This figure will be available for participants of Third International "By Fire and Sword" Championship in Wilanów. Model is special for many Polish players, as it has been prepared to commemorate our fellow player and blogger Robert Pawlak, known as Zwierzak777, who passed away unexpectedly at the beginning of this year. Robert was great enthusiast of the game and Franciscian friar himself.
Model by Rafał Szwelicki, this miniature won't be accompanied by special rules.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", pokazał zdjęcie swojej kolejnej figurki specjalnej w skali 15 mm, dostępnej dla uczestników III Międzynarodowych Mistrzostw "Ogniem i mieczem", jakie odbędą się w Wilanowie - wędrownego mnicha-franciszkanina. Model ten ma specjalne znaczenie, przygotowano go bowiem w celu upamiętnienia naszego kolegi, gracza i blogera Roberta Pawlaka, znanego jako Zwierzak777. Robert umarł niespodziewanie na początku tego roku - był znany jako entuzjasta gry, był również franciszkaninem.
Autorem figurki jest Rafał Szwelicki. Miniaturka nie będzie wykorzystywała żadnych zasad specjalnych.

Upcoming Dark City Office Building | Zapowiedź budynku biurowego z Dark City

Multiverse Gaming company has previewed its upcoming Dark City Office Building model, which will be available soon. You can see photo of the model here.

Firma Multiverse Gaming zapowiedziała model swojego budynku biurowego z Dark City. Budynek będzie dostępny już wkrótce, zdjęcie modelu prototypowego można obejrzeć tutaj.