piątek, 31 października 2014

One more "Pulp City Supreme Edition" update | Jeszcze jedna aktualizacja stanu "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City Supreme Edition" game's Kickstarter campaign website is again updated. This time we have an oppurtunity to see another Supreme Genesis character, Antaean.
The team behind the game talks about current status of production. It seems that everything is more on less on time, with final shipping date being announced soon. Read full information here.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City Supreme Edition" została ponownie zaktualizowana. Tym razem mamy możliwość przyjrzenia się kolejnej postaci Supreme Genesis - Antaeanowi.
Zespół twórców dzieli się z nami także informacjami dotyczącymi obecnego stanu przygotowań gry. Jak się wydaje, większość materiałów jest mniej lub bardziej gotowa, wkrótce też podany zostanie ostateczny termin wysyłki. Pełna informacja jest tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza