czwartek, 18 kwietnia 2013

Opis nowych kart do "Pulp City" | New cards for "Pulp City" - description

Na oficjalnej stronie gry "Pulp City" pojawił się tekst, w którym zaprezentowany został obecny stan prac nad wyglądam kart bohaterów i antybohaterów z tej gry.

"Pulp City" official website has been updated with an article describing current state of the work on cards for all heroes and villains for this game.

Trzy nowe zestawy podstawek z Micro Art Studio | Three new base sets from Micro Art Studio

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży trzy nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych. Zestaw pierwszy i drugi wchodzą w skład linii "Possessed".  Pierwszy składa się z dwóch losowych podstawek okrągłych z wypukłym brzegiem o średnicy 40 mm, w skład drugiego wchodzi pięć losowych podstawek z wypukłym brzegiem o średnicy 30 mm. Autorem tych rzeźb jest Rafał Cyman. Kolejny nowy zestaw w ofercie firmy to uzupełnienie linii "Dark Temple" - znajdują się w nim dwie losowo wybrane kwadratowe podstawki o boku 40 mm. Podstawki te wyrzeźbił Sebastian Makowski. Cena wszystkich zestawów jest identyczna - 17,71 PLN. Na oficjalnym forum gry umieszczono wątek, w którym prezentowane są duże zdjęcia nowych podstawek.

Micro Art Studio company is selling three new sets of resin scenic bases. Set first and second come from the "Possessed" range. First set contains two randomly chosen wround 40 mm bases, second set contains five randomly chosen wround 30 mm bases. Both sets were sculpted by Rafał Cyman. Another new set in Micro Art Studio webstore comes from "Dark Temple" range - it contains two randomly chosen square 40 mm bases, sculpted by Sebastian Makowski. Price of all these sets is the same - 4.92 EUR each. You can see large photos of new bases on company's official forum.

Samurajskie miecze z Puppets War | Samurai swords from Puppets War

W sklepie sieciowym firmy Puppets War można kupić dwa nowe zestawy uzbrojenia, przeznaczone do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". Pierwszy zestaw nosi nazwę "Katany z prawymi dłońmi", drugi to "Zestaw Katan i Wakizashi".  Oba zawierają po dziesięć żywicznych odlewów mieczy, z tym że w skład drugiego zestawu wchodzi także dziesięć pochew katan i wakizashi w pochwach. Cena samych katan to 7 EUR, zestaw z wakizashi kosztuje 12 EUR. Autorem projektu jest AR, modele wzorcowe wykonali Maciej Powarunas i AR.

Puppets War online store offers two new weapon sets designed for converting 28 mm "heroic" scale miniatures. First set is labelled as "Katanas right palm", second set is "Katana and Wakizashi Set". Both sets contain ten resin katanas, second contains katanas' sheats and sheathed wakizashis. Price of the first set is 7 EUR, second set costs 12 EUR. Designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.