wtorek, 14 stycznia 2014

Preview of new large model from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź nowego, dużego modelu z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has published a photo of its upcoming large model in 28 mm "heroic" scale. Figure will be supplied with round 60 mm base.

Firma Hi-Tech Miniatures zaprezentowała fotografię swojego nowego modelu w skali 28 mm "heroic", jaki wkrótce trafi do sprzedaży. Figurka będzie dostarczana wraz z okrągłą podstawką o średnicy 60 mm.

Shields for SF Roman Cruiser Suit 1 | Tarcze do modelu SF Roman Cruiser Suit 1

Scibor Monstrous Miniatures company informs that thanks to customers suggestions set of "Roman Cruiser Mech Suit #1" will additionally be supplied with decorated shields for arms.

Firma Scibor Monstrous Miniatures poinformowała, że dzięki sugestiom kupujących do zestawu "Roman Cruiser Mech Suit #1" dodawane będą ozdobne tarcze do zawieszenia na ramionach pancerza.

Giant Stone Golem from Puppets War | Olbrzymi kamienny golem z Puppets War

Puppets War company has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Giant Stone Golem". This is rather large kit, having about 110 mm of total height. You can buy it for 35 EUR. Sculpted by AR.

W ofercie sklepu sieciowego firmy Puppets War pojawił się właśnie nowy produkt - żywiczna figurka nosząca nazwę "Olbrzymi kamienny golem". Miniaturka wykonana jest w skali 28 mm "heroic", ma ok. 11 cm wysokości. Cena to 35 EUR. Autorem rzeźby jest AR.

Preview of Polish Officer miniature in 20 mm scale | Zapowiedź figurki polskiego oficera w skali 20 mm

Scibor Monstrous Miniatures company has released a photo showing upcoming 1:72 scale (20 mm) miniature of Polish Officer in greatcoat from September 1939 period.

Firma Scibor Monstrous Miniatures pokazała na swoim fanpejdżu fejsbukowym fotografię przygotowywanej figurki oficera polskiego w płaszczu z września 1939 r.

Gnaws from Kromlech | Żuje z Kromlecha

Kromlech company has just released another set of 28 mm "heroic" scale miniatures. New set is labelled as "Gnaws - biting predators". It contains three models of alien predatory life forms, ready to bite and tear at everything not fast enough to run away and three round 25 mm plastic bases. You can buy this set for 15.99 USD. Samples were painted by Gosia Jacko.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic". Nosi on nazwę "Gnaws - biting predators" (co pozwoliłem sobie w tytule notki przetłumaczyć dość dowolnie jako Żuje), zawiera trzy figurki oraz trzy okrągłę plastikowe podstawki o średnicy 25 mm. Cena nowości to 15,99 USD. Wzory pomalowała Gosia Jacko.

Eviscrators and Eliminators from Titan-Forge (WIP) | Eviscratorzy i Eliminatorzy z Titan-Forge (WIP)

In the final days of Titan-Forge's "Metal Beards" Kickstarter campaign producer is updating its website daily. Last update shows two shooting units for an army of Sons of Kashan Vra - Eviscrators and Eliminators. Publisher has also updated a list of all possible add-ons and has presented additional stretch goal. All non-hero units will costs 10% cheaper if the sum of declared pledges reach 25 000 GBP.

W ostatnich dniach trwania kampanii kickstarterowej "Metalowe Brody" firmy Titan-Forge, producent praktycznie codziennie aktualizuje stronę zbiórki. Ostatni wpis przedstawia dwa nowe oddziały strzeleckie Synów Kashan Vra - Eviscratorów i Eliminatorów. Wydawca uaktualnił także listę dodatków, a także określił dodatkowy cel, który odblokowany zostanie przy zebraniu co najmniej 25 000 GBP - w takim przypadku wszystkie figurki nie-bohaterów będą kosztować 10% taniej.

Terrains4games' accessories sale | Wyprzedaż makiet produkcji Tereny do gier

Terrains4Games do gier company informs that it is running a huge sale of its terrain accessories right now. Over 200 different sets are available on the biggest Polish auction site. Check it here.

Firma Tereny do gier poinformowała, że prowadzi obecnie wyprzedaż ponad dwustu produkowanych przez siebie makiet terenu. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem serwisu Allegro.pl.