piątek, 14 lutego 2014

Slimi the Swampwalker from Werewoolf Miniatures | Slimi the Swampwalker z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown on its Facebook fanpage a new model in 28 mm "heroic" scale. New miniature is labelled as "Fallen Gods Champion of Nergal Slimi the Swampwalker". Slimi has been sculpted by Marcin Szymański, it will soon be available at the producer's E-bay webstore.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim fanpejdżu fejsbukowym nowy żywiczny model w skali 28 mm "heroic". Figurka nosi nazwę "Fallen Gods Champion of Nergal Slimi the Swampwalker". Autorem rzeźby jest Marcin Szymański, figurka wkrótce będzie dostępna w sklepie e-bajowym producenta.

C2P artillery tractor crew from SMM | Obsługa ciągnika artyleryjskiego C2P z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company has just released another historical 1:72 (20 mm wargaming) set. New release is labelled as "C2P artillery tractor Crew Set#1". Set contains four resin miniatures, you can buy it for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures wprowadziła do sprzedaży kolejny zestaw historycznych figurek w skali 1:72, czyli wargamingowej 20 mm. Nowość opatrzona jest nazwą "Obsługa ciągnika artyleryjskiego C2P nr 1", zestaw zawiera cztery żywiczne figurki. Jego cena to 16.80 PLN.

Guerilla loves You! | Guerilla cię kocha!

Happy Valentines from "Pulp City"! Publishers of the game got the deal for you - just stay or become Supreme level backer and keep it up and you will receive free Guerilla model. Offer is valid until this Monday 11.59 PM EST. Retail value of Guerilla model is 15 USD.

Właśnie dostałeś walentynkę od wydawcy "Pulp City" - jeśli wesprzesz kampanię na poziomie co najmniej "Supreme" - lub już ją wspierasz na takim poziomie - otrzymasz, po zakończeniu zbiórki, darmowy model Guerilli o wartości 15 USD. Oferta ważna jest do poniedziałku do godz. 17.55.

Redesigned Alice Tinkerly for "Wolsung SSG" | Druga wersja Alice Tinkerly z "Wolsung SSG"

Micro Art Studio company has released a new 28 mm "heroic" scale miniature for its "Wolsung Steampunk Skirmish Game". New figure is labelled as "Alice Tinkerly Mk 2" and it is second version of this heroine of Inventors Club faction. You can buy this new release for 9.84 EUR. Miniature, which is supplied with 30 mm round base, was sculpted by Rafał Cyman.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży nową figurkę do gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game" w skali 28 mm "heroic". Nosi ona nazwę "Alice Tinkerly Mk 2", jest drugą wersją tej bohaterki frakcji Klubu Wynalazców. Jej cena w sklepie producenta to 35,42 PLN. Miniaturka, dostarczana wraz z okrągłą podstawką o średnicy 30 mm, została wyrzeźbiona przez Rafała Cymana.

Five new sets of bits in Spellcrow's store | Pięć nowych zestawów części w sklepie Spellcrow

Spellcrow's webstore offers five new sets of resin 28 mm "heroic" scale bits: "Space Knights Helmets (Classic pattern)"; "Space Knights Heads"; "Space Knights torsos with a tabards"; "Space Knights torsos". All these sets contain ten resin casts in five different designs and all were sculpted by Piotr Pirianowicz. The price is also identical - 8 EUR per set. The last new release is labelled as "Salamanders / Dragons Knights hammers" - this set contains two different hammers and was designed by Marek Rurarz. You can buy this set of weapons for 4 EUR.

W sklepie sieciowym firmy Spellcrow pojawiło się pięć nowych zestawów żywicznych części w skali 28 mm "heroic". Są to "Hełmy Kosmicznych Rycerzy (wzór klasyczny)"; "Głowy Kosmicznych Rycerzy"; "Korpusy Kosmicznych Rycerzy z szatą"; "Korpusy Kosmicznych Rycerzy". Zawartość tych zestawów to dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, wszystkie zostały wyrzeźbione przez Piotra Pirianowicza. Identyczna jest także ich cena - każdy z tych zestawów wyceniono na 29 PLN. Ostatnia nowość to "Młoty Rycerzy Salamandry/Smoka" - ten zestaw zawiera dwa różne młoty, ich autorem jest Marek Rurarz. Cena zestawu tych broni to 14,50 PLN.


Preview of next miniature from Urmanski Studio | Zapowiedź kolejnej figurki z Urmanski Studio

Urmanski Studio has teased us with a photo showing part of its next miniature. According to the producer, it will be "something big".

Firma Urmanski Studio pokazała na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie, przedstawiające fragment opracowywanej obecnie nowej figurki - "czegoś dużego".

Time for Imperial | Czas na Imperial

One of the "Warzone Resurrection" game's publishers has revealed a 3D render showing part of the new miniature - Imperial Trencher from megacorporation Imperial.

Jak wynika z fragmentu rendera 3D, opublikowanego przez jednego z wydawców gry "Warzone Resurrection", rozpoczęły się prace nad jednostkami megakorporacji Imperial - na przedstawionym fragmencie widać część figurki żołnierza piechoty okopowej.

Piechota polska z września 1939 (WIP) | Polish infantry 1939 (WIP)

Oddział Ósmy has presented a photo, showing first miniatures of Polish infantry from September of 1939 in 15 mm scale. According to the caption, there will be more different miniatures in the range but the date of release is unknown yet.

Firma Oddział Ósmy opublikowała zdjęcie, na którym widoczne są pierwsze wzory piechoty polskiej z września 1939 r. Zgodnie z podpisem, przygotowywane jest więcej różnych figurek, jednak data ich wydania nie została jeszcze ustalona.