sobota, 21 września 2013

Model czwartego Annihilatora z HiTech Miniatures | Fourth Annihilator model from HiTech Miniatures

Producent HiTech Miniatures wprowadził do sprzedaży czwarty już model Annihilatora z frakcji Bio-Tech Covenant. Żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic" nosi nazwę "Annihilator Ceta Horder HX-4-P", składa się z czterech części, jest uzbrojona w ciężkie działo Plazmatron. Cena wynosi 14,50 EUR.

HiTech Miniatures offers fourth model of Annihilator from Bio-Tech Covenant Faction. This is 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Annihilator Ceta Horder HX-4-P". Model consists of four part, including heavy Plazmatron gun. Price of this new release is 14.50 EUR.

Pojedyncze figurki SF Roman Legionaries | Single SF Roman Legionaries miniatures

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiły się pojedyncze figurki z serii SF Roman Legionaries, dostępne wcześniej jedynie w zestawie pięciu modeli. Pojedyncze figurki sprzedawane są w cenie 57,10 PLN. Miniaturki dostępne są tutaj: wzór 5, wzór 6, wzór 7, wzór 8, wzór 9.

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers single SF Roman Legionaries miniatures, previously available as "SF Roman Legionaries Set no. 2". Single figures price is 14.28 EUR per miniature. You can see new releases here: warrior no. 5, warrior no. 6, warrior no. 7, warrior no. 8, warrior no. 9.

Wzory nowych figurek z "Ogniem i mieczem" | New models for "By Fire and Sword"

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i mieczem" pojawił się kolejny wpis, przedstawiający - tym razem - nowe wzory modeli dla dwóch kolejnych jednostek, kozackich harcowników oraz tureckich silahdarów.

"By Fire and Sword" Kickstarter campaign page has been updated with photos and short information about new models for two new units - Cossacks' skirmishers and Ottoman silahdars.

Annihilator Ceta Horder HX-3-B

Do sprzedaży trafił kolejny model Annihilatora produkcji HiTech Miniatures. Żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic" nosi nazwę "Annihilator Ceta Horder HX-3-B", model składa się z czterech części, jest uzbrojony w ciężkie działo Demolator. Cena wynosi 14,50 EUR.

HiTech Miniatures has released another model of Annihilator, labelled as Ceta Horder HX-3-B. This is a resin 28 mm "heroic" scale kit consisting of four part, armed with heavy Demolator gun. Price of this model is 14.50 EUR.