sobota, 21 lutego 2015

Curse of the Queen of Forgotten | Klątwa Królowej Zapomnianych

Pulp City team has updated its Kickstarter campaign website, publishing information about slight delay of all orders containing Stygian Gorgon. All problems seem to be solved right now and delay should be minimal. Read full information here.

Zespół twórców gry "Pulp City" zaktualizował stronę swojej kampanii kickstarterowej, publikując informację o przyczynach niewielkiego opóźnienia wszystkich zamówień, zawierających figurkę Królowej Zapomnianych. Na szczęście opóźnienie powinno być minimalne, a jego przyczyna jest już rozwiązana, Pełna informacja jest tutaj.

Success of X-Terra vs. Daemonic Kingdom campaign | Sukces kampanii X-Terra kontra Demoniczne Królestwo

X-Terra Space Force vs. Daemonic Kingdom Kickstarter campaign by Titan-Forge has been successfully concluded yesterday. Manufacturer has managed to raise 45 266 USD and the project has been backed by 293 persons. Congratulations!

Wczoraj późnym wieczorem zakończyła się kampania kickstarterowa X-Terra Space Force vs. Daemonic Kingdom firmy Titan-Forge. W trakcie 30 dni jej trwania zdołano zgromadzić 45 266 USD, projekt wsparły 293 osoby. Gratulujemy!