poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Preview of next miniature from Evil Craft | Zapowiedź nowej figurki z Evil Craft

Evil Craft has previewed its next miniature, which should be released in a few days. Upcoming figure will be heavily armed, to deal with armoured units.

Firma Evil Craft pokazała swoją kolejną figurkę, która trafi do sprzedaży w ciągu kilku dni. Zapowiadana miniaturka uzbrojona będzie w ciężką broń do zwalczania celów opancerzonych.

New releases for 'By Fire and Sword' | Nowości do "Ogniem i mieczem"

Wargamer informs that new sets of miniatures and accessories for 'By Fire and Sword' game are available in company's online store. You can buy following new sets: 'Veteran Reiters' (8 EUR); 'Imperial Commanders' (8 EUR); 'Imperial Cuirassiers in armor' (8 EUR); 'Comitatus/Szekely cavalry' (8 EUR); 'Prussian commanders' (8 EUR); 'Wooden walls 1' (22 EUR) and 'Forage markers' (8 EUR).

Wargamer poinformował, że do sprzedaży w sklepie sieciowym trafiły kolejne zestawy figurek i akcesoriów do gry "Ogniem i mieczem". Dostępne są następujące zestawy: "Rajtarzy weterani" (30 PLN); "Dowódcy cesarscy - podjazd" (30 PLN); "Cesarscy kirasjerzy w pancerzach" (30 PLN); "Jazda komitacka/szeklerska" (30 PLN); "Dowódcy pruscy - podjazd" (30 PLN); "Mury drewniane 1" (85 PLN): "Znaczniki furażu" (30 PLN).
Further details of upcoming Siren Miniatures release | Kolejne szczegóły następnej figurki z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown further details of its upcoming next release - you can see photos on company's Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejne detale swojej nowości, która trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu. Rendery można zobaczyć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta.

Knight with Standard from Scibor Monsterous Miniatures | Rycerz ze sztandarem produkcji Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers newest addition to its range of resin 28mm 'heroic' scale figures - 'Knight with Standard'. New miniature is supplied with 25mm square resin scenic base, you can buy this new release for 7.52 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż najnowszej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" - "Knight with Standard". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 25 mm, cena nowości to 30 PLN.

Renders of finished Prosecutors for 'Norsgard' | Rendery skończonych Prosecutorów do "Norsgardu"

'Norsgard' team has shown finished renders of upcoming Prosecutors models, which will join the Howling Horde faction soon. Check it here.

Zespół twórców gry "Norsgard" podzielił się z nami renderem, pokazującym ostateczny wygląd dwóch figurek Presecutorów, które wkrótce dołączą do frakcji Howling Horde.


ReyCast shows upcoming ruins | ReyCast zapowiada ruiny

ReyCast company has shown some photos of its upcoming simple Ruins. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma ReyCast pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanych prostych Ruin. Można je zobaczyć tutaj.


Two more upcoming Supremes for 'Pulp City' revealed | Pokazano dwóch kolejnych Supremów do "Pulp City"

'Pulp City' game's Facebook profile has been updated with two new cards for Supremes which will be released during upcoming Kickstarter campaign - Coldfire and Red Robot.

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Pulp City" przedstawiono karty dwóch nowych Supremów, którzy zostaną wydani po zapowiadanej na jesień zbiórce kickstarterowej - Coldfire i Red Robot.


Two new models from Multiverse Gaming | Dwa nowe modele z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has released its two newest addition to the Dark City range of laser-cut 28mm scale terrain models - 'Gargoyles B' and 'Subway Entrances'. First set contains four gothic gargoyles, you can buy it for 4.95 EUR, second of the new releases contains two entrances, its price is 11.95 EUR.

Firma Multiverse Gaming rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych modeli z serii laserowo ciętych makiet terenowych Dark City w skali 28 mm - "Gargoyles B" oraz "Subway Entrances". Pierwszy zestaw zawiera cztery gargulce, jego cena to 4,95 EUR, w drugim zestawie znajdziemy dwa wejścia do metra, cena to 11,95 EUR.Large Battlefield Terrain Set from Terrains4Games | Duży Zestaw Terenów z Tereny do Gier

Terrains4Games company offers special Large Battlefield Set containing terrains from manufacturer's popular economy series. Set contains Hills, Large Rocks, Forests and Wooden Fences. You can buy this new release in company's E-bay webstore for 59 USD.

Firma Tereny do Gier oferuje specjalny Duży Zestaw Terenów Bitewnych, zawierający makiety z popularnej serii ekonomicznej tego producenta. W zestawie znajdują się Wzgórza, Duże Skały, Lasy i Drewniane Płoty. Nowość dostępna jest w sklepie ebajowym Terenów do Gier w cenie 59 USD.

'HINT' game news | Nowości z gry "HINT"

Postindustrial Games company has posted another update on the website of finished 'HINT' game's Kickstarter campaign. This time we can see photos of resin prototypes of miniatures of Lieutenant Justine Clevel and Officer Gutierez and 3D render of AI Human Hybrid Project First Form.

Firma Postindustrial Games po raz kolejny zaktualizowała stronę zakończonej kampanii kickstarterowej gry "HINT". Tym razem pokazane zostały zdjęcie żywicznych prototypów figurek Porucznik Juztine Clevel i Funkcjonariusza Gutiereza oraz render 3D pokazujący wygląd przygotowywanej figurki Pierwszej Formy Hybrydy SI i Człowieka.