czwartek, 13 sierpnia 2015

Oil Paints Module from HobbyZone | Moduł na farby olejne z HobbyZone

HobbyZone company offers new module for its Modular Workshop System - Oil Paints Module. This module holds 28 tubes of paint, you can buy it for 11.46 EUR.

Firma HobbyZone oferuje nowy moduł do swojego Modularnego Systemu Warsztatowego - Moduł na farby olejne. Mieści on 28 tub z farbą, jego cena wynosi 47 PLN.

Kromlech offers two new variants of shields | Kromlech oferuje dwa nowe warianty tarcz

Kromlech company has released two new sets of resin 28mm 'heroic' scale shields. First new set is labelled as 'Legionary Eagle Pattern Shields' (5 shields, 6.99 EUR), second is labelled as 'Legionary Kreuz Pattern Shields' (again, 5 shields, 6.99 EUR). Shields were sculpted by Robert Kurek. Links lead to the manufacturer's webstore, where You can also watch 360 degrees view of shields.

Firma Kromlech oferuje dwa nowe zestawy żywicznych tarczy w skali 28 mm "heroic". Pierwszy zestaw nosi nazwę "Legionary Eagle Pattern Shields" (zawiera pięć odlewów, cena 27,96 PLN), drugi zaś to "Legionary Kreuz Pattern Shields" (ponownie, pięć odlewów tarcz, cena 27,96 PLN). Autorem rzeźb jest Robert Kurek. Odnośniki prowadzą do sklepu sieciowego producenta, gdzie można także obejrzeć tarcze w widoku 360 stopni.


Reviews of 'Afterglow' miniatures | Recenzje figurek z gry "Afterglow"

Two reviews of 'Afterglow' miniatures. First is a video inbox of 'Phantom' miniature from Naiym'vael faction, which was published on YouTube by ImagiNacja. Second is more traditional written review of 'Gladiator' miniature, available on The Node website. Both reviews are in Polish but video and photos are well worth seeing.

Dwie recenzje figurek do gry "Afterglow". Pierwsza to film wideo pokazujący figurkę "Zjawy" z frakcji Naiym'vael, opublikowany przez ImagiNację w serwisie YouTube. Druga to bardziej tradycyjna recenzja figurki "Gladiatora", opublikowana na łamach serwisu The Node.

Two small kits from Multiverse Gaming | Dwa maleństwa z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has previewed its two small kits coming later this week - the first one is the set of urban planters, which will contain 4 models (7.99 EUR), and the second one is a set of Aircon Units (set of 3 - 8.99 EUR).

Firma Multiverse Gaming zapowiedziała wydanie jeszcze w tym tygodniu dwóch zestawów małych modeli. Pierwszy to zestaw klombów, będzie zawierał 4 modele w cenie 7,99 EUR. Druga nowość to Klimatyzatory. W zestawie znajdą się trzy takie modele, a jego cena będzie wynosić 8,99 EUR.

Photo of Constellation Dice from Q-Workshop | Zdjęcie kostek z konstelacjami z Q-Workshop

Q-Workshop company has shown photo of its new product - Constellation Dice. You can see it on company's Facebook profile here.

Firma Q-Workshop pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie nowego produku - kostek z konstelacjami. Można je zobaczyć tutaj.