niedziela, 16 marca 2014

Review of two miniatures from Spellcrow | Recenzja dwóch figurek ze Spellcrow

Black Grom Studio blog has been updated with a review of two miniatures from Spellcrow - "Gnome Scribe" and "Goblin with a frog". Review is in Polish only but you will find plenty of photos showing miniature in detail.

Na blogu Black Grom Studio opublikowana została recenzja dwóch figurek produkcji Spellcrow - "Gnomiego skryby" i "Goblina z żabą". Z tekstem można zapoznać się tutaj.

Two new Cthulhu cultists | Dwoje nowych kultystów Cthulhu

Scibor Monstrous Miniatures company is clearly involeved in some mysterious, dark cult activities. Recently, two new followers of the Old Gods have been sighted at the company's webstore. You can find these disgusting cthulthists here ("Cthulhu cultist 3", "Cthulhu cultist 4"). New miniatures are casted in resin in 28 mm "heroic" scale, supplied with 30 mm square resin scenic bases and both are priced at 5.89 EUR each.

Firma Scibor Monstrous Miniatures jest z pewnością zamieszana w jakieś tajemnicze działania mrocznych kultów. W sklepie firmowym zauważono ostatnio dwóch nowych wyznawców Starych Bogów. Tych odrażających kthultystów można zobaczyć tutaj ("Kultysta Cthulhu 3" i "Kultysta Cthulhu 4"). Nowości to żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic", dostarczane wraz z kwadratową żywiczną podstawką sceniczną o boku 30 mm. Cena obu nowych miniaturek jest identyczna - 23,40 PLN za figurkę.

Three new products from "Designed for Infinity" range | Trzy nowe produkty z serii "Designed for Infinity"

Micro Art Studio has released another three products from its "Designed for Infinity" range. All of them are kind of upgrades for already existing kits. All sets contains pavements designed for specific models - Guard House, L-Apartment and Apartment from the same range. Price of the pavements for Guard House and Apartment are identical - 6.77 EUR per set. Set designed for L-Apartment is slightly more expensive at 11.07 EUR.
Models were created by Sebastian Makowski, samples are painted by Hortwerth.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży trzy nowe produkty ze swojej linii "Designed for Infinity". Wszystkie trzy nowości to rodzaj uzupełnień do wcześniej istniejących modeli z tej samej serii. Nowe produkty to chodniki dostosowane do konkretnych modeli budynków - Guard House, L-Apartment i Apartment. Cena nowych zestawów dla budynku Guard House i Apartment wynosi 24,37 PLN, natomiast ten przeznaczony do wykorzystania z modułem L-Apartment kosztuje 39,85 PLN.
Modele stworzył Sebastian Makowski, wzory pomalował Hortwerth.

Dwarf Hamish by SMM | Krasnolud Hamish z SMM

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new 28 mm "heroic" scale resin miniature "Dwarf Hamish". Figure is supplied with 20 mm square resin scenic base. Price of this new release is 7.52 EUR.

Sklep sieciowy formy Scibor Monstrous Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", noszącą nazwę "Krasnolud Hamish". Figurka dostarczana jest z kwadratową podstawką sceniczną o boku 20 mm, jej cena wynosi 30 PLN.