czwartek, 18 października 2012

Aktualizacja oferty sklepu Assault Publishing | New stock at the Assault Publishing webstore

W ofercie sklepu Assault Publishing pojawiły się najnowsze wzory figurek Oddziału Ósmego - zestawy w skali 3 mm z epoki napoleońskiej i zestaw SF Long Range Recon Patrol w skali 15 mm.

Assault Publishing webstore offers newest Oddział Ósmy releases - Napoleonic miniatures in 3 mm scale and SF Long Range Recon Patrol in 15 mm scale.

Nowości Oddziału Ósmego | Oddział Ósmy new releasesW wątku forum "Strategie" i na oficjalnym profilu fejsbukowym firmy pojawiły się zdjęcia październikowych nowości. W skali 3 mm ukażą się: śmigłowiec Gazelle (8 sztuk w zestawie), SdKfz 234/1 (15 sztuk w zestawie), SdKfz 234/2 Puma (15 sztuk w zestawie), SdKfz 234/3 i SdKfz 234/4 (odpowiednio 7 i 7 sztuk w zestawie). Dodatkowo w tej samej skali ukażą się oficjalnie figurki z okresu napoleońskiego - piechota (czako) (15 pasków w zestawie), piechota (czako z kitą) (15 pasków w zestawie), piechota (hełm) (15 pasków w zestawie), piechota (czako-dowództwo) (15 pasków w zestawie), grenadierzy (15 pasków w zestawie), lekka piechota (czako) (15 pasków w zestawie), działo 6-funtowe (15 sztuk w zestawie), artylerzyści (15 pasków w zestawie), oraz dwa zestawy ciężkiej kawalerii (oznaczone jako I i Ia, zestawy zawierają po 15 pasków). Nowe figurki w skali 15 mm to zestaw SF Long Range Recon Patrol zawierający sześć figurek i dronę zwiadowczą.

There are photos of new Oddział Ósmy's releases on the "Strategie" forum and on the official company's Facebook profile. New releases in 3 mm scale are: Gazelle helicopter (8 pcs in the set), SdKfz 234/1 (15 pcs in the set), SdKfz 234/2 Puma (15 pcs in the set), SdKfz 234/3 i SdKfz 234/4 (accordingly 7 and 7 pcs in the set). Additionally in the same scale there are first official Napoleonic line releases too - infantry (tschako) (15 stripes in the set), infantry (tschako with plume) (15 stripes in the set), infantry (helmet) (15 stripes in the set), infantry (tschako-command) (15 stripes in the set), grenadiers (15 stripes in the set), light infantry (tschako) (15 stripes in the set), 6-pounder guns (15 pieces in the set), cannon crews  (15 stripes in the set), and two sets of heavy cavalry (named as set I and Ia, both contain 15 stripes each). New miniatures in 15 mm scale are  SF Long Range Recon Patrol set, containing six miniatures and recon drone.

Nowości z Drakskull's Menace Titan-Forge | Titan-Forge Drakskull's Menace update

Po blisko dwóch tygodniach ciszy profil fejsbukowy firmy Titan-Forge został uaktualniony, pojawiły się informacje i zdjęcia kolejnych figurek z zakończonej powodzeniem kampanii IndieGoGo "Drakskull's Menace". Tym razem możemy zobaczyć pomalowane figurki grupy dowodzenia zomblinów oraz orczych duchów Grimmy Boyz.

After almost two weeks with no information, Titan-Forge's Facebook profile has been finally updated, there are some news and new photos showing painted miniatures from successful IndieGoGo "Drakskull's Menace" campaign. One can see samples of zomblin command group and Grimmy Boyz ghosts.

Aktualizacja perku "Builder" kampanii "Wolsung:SSG" | Update of the "Builder" perk of the "Wolsung:SSG" campaign

Jeden z perków kampanii IndieGoGo gry "Wolsgun:SSG" został uaktualniony. Obecnie po jego wykupieniu (90USD), w razie osiągnięcia celów zbiórki, fundator otrzyma dwie kładki i piętrowy budynek z oddzielanym dachem, wszystko utrzymane w klimacie XIX w. steampunka. Budynki przeznaczone są do samodzielnego zmontowania z części wyciętych laserowo w płycie HDF.

One of the "Wolsung:SSG" IndieGoGo campaign's perks - "Builder" - has been updated. Currently it gives two HDF laser-cut Wolsung XIX century Walkways and one lasercut Wolsung XIX Century Block of Flats with removable stories and roof - all for 90 USD.

Kolejne wiadomości o "Ogniem i Mieczem" | Some informations about plans for "By Fire and Sword"

W jednym z wątków oficjalnego forum "Ogniem i Mieczem" pojawiła się wypowiedź, określająca dokładniej listy armijne, jakie pojawią się w dodatku "Potop". Zgodnie z tą informacją, dodatek będzie zawierał trzy listy armii (Brandenburgię, Siedmiogród i Korpus Cesarski). Lista oddziałów wojsk cesarskich dostosowana będzie do terenu działania korpusu (Polska i Dania), będzie ich można wystawić na poziomie podjazdu i dywizji lub jako sojuszników. W postaci pliku .pdf pojawi się także lista oddziałów gdańskich - również na poziomie podjazdu i dywizji. Całości domknie, prawdopodobnie, lista armijna Danii, również w postaci pliku .pdf, który ukaże się już po premierze dodatku.

One of the threads on the official "By Fire and Sword" game (in Polish) contains information about army lists in the upcoming "Deluge" expansion. Expansion rulebook will contain three armies (Brandenburgy, Transylvania and Austrian Empire Corps). Army list of Austrian Empire will be historically accurate for units fightning on the Polish and Dannish territory, they will be available on the skirmish and divisional level and as an allies. Gdansk units will be published as downloadable pdf file (skirmish and divisional level also). As a final army we will probably see Danish army list, published after the expansion will be in stores, as a .pdf file too.

Nowości z linii "Spartan" Scibora | Scibor's "Spartan" line new sets

Firma Scibor Monstrous Miniatures przygotowała kilka nowych zestawów z linii produktów "Spartan". Do sprzedaży trafiły cztery zestawy, zawierające żywiczne odlewy przeznaczone do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". W zestawie "Spartan Halberds" znajdują się trzy halabardy. "Spartans SF Arms" składa się z 10 ramion, natomiast zestaw "Spartan Shields" zawiera 3 tarcze i trzy dłonie. Cena tych trzech zestawów jest identyczna, wynosi 23,40 PLN. Dodatkowo oferowany jest zestaw zbiorczy  "Spartan Weapons and Arms", w którym znajduje się 10 ramion, trzy tarcze i 3 halabardy - cena tego zestawu to 62,40 PLN.

Few new sets from "Spartan" line are available at the Scibor Monstrous Miniatures' webstore. There are four sets containing resin parts designed to fit 28 mm "heroic" scale miniatures. "Spartan SF Arms" set contains 10 arms, "Spartan Halberds" cosists of 3 such weapons and "Spartan Shields" has three shields and hands. Price of these sets is identical - 5.40 EUR each. Additionally, there is a larger set named " Spartan Weapons and Arms", containing 10 arms, three shields and three halberds - its price is 14.30 EUR.

Małe naramienniki "SF Roman Legionary" w sklepie SMM | "SF Roman Legionary" small shoulder pads in SMM's webstore

W ofercie sklepu sieciowego firmy Scibor Monstrous Miniatures znalazł się zestaw małych naramienników nazwany "SF Roman Legionary Shoulder Pads". W skład zestawu wchodzi dziesięć żywicznych odlewów, przeznaczonych do konwersji modeli w skali 28 mm "heroic". Cena zestawu to 23,40 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new set of small shoulder pads called "SF Roman Legionary". Set contains ten resin pads, designed to fit 28 mm "heroic" scale miniatures. Price of the set is 5.40 EUR.