środa, 4 lutego 2015

Guards naked torsos | Gołe torsy gwardzistów

Spellcrow company offers new set of resin 28mm 'heroic' scale bits for converting your miniatures - 'Guards naked torsos'. Set contains ten casts, you can buy it for 8 EUR. Torsos were designed and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow oferuje nowy zestaw żywicznych części do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic" - "Gołe torsy gwardzistów". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów, jego cena wynosi 29 PLN. Autorem projektu i rzeźby jest Marek Rurarz.

Vehicles accessories from Warchimera | Akcesoria do pojazdów z Warchimery

Warchimera company has just released its two first sets from Vehicle Accessories range. First new releases are designed for American M4 tank - 'Sherman Tank Accessories - Set I' and 'Sherman Tank Accessories - Set II'. Prices of both new releases are identical - 7.14 EUR per set.

Firma Warchimera wprowadziła właśnie do sprzedaży dwa pierwsze zestawy z nowej serii Akcesoriów do pojazdów. Nowości to "Akcesoria do czołgu Sherman - zestaw 1" i "Akcesoria do czołgu Sherman - zestaw 2". Ceny obu nowości są identyczne - 30 PLN za zestaw.

Exorcist Albrecht Lux from Hi-Tech Miniatures | Egzorcysta Albrecht Lux z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company offers new 28mm 'heroic' scale resin figure labelled as 'Exorcist Albrecht Lux'. This is multi-part miniature (body, halberd, small heraldic shield) which is supplied with resin, scenic, round 40 mm base. You can buy it for 18 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Exorcist Albrecht Lux". Nowość to wieloczęściowa figurka (ciało, halabarda, mała tarcza heraldyczna), dostarczana wraz z żywiczną, sceniczną okrągłą podstawką o średnicy 40 mm. Cena nowej figurki to 18 EUR.

Kickstarter exclusives for X-Terra vs. Daemons campaign | Modele na wyłączność w kampanii kickstarterowej X-Terra kontra Demony

Titan-Forge company has revealed Kickstarter exclusive models for its X-Terra Forces vs. Daemonic Kingdoms crowdfunding campaign. Every bundle reward and point rewards of lvl 3 and lvl 4 will get a free set of six objective markers.
Additionally, you can check now 360 degrees view of another daemonic lord - Lord of Ignorance.
With 16 days till the finish of the campaign, the project has raised more then 17 000 USD so far.

Firma Titan-Forge pokazała modele dostępne na wyłączność dla osób wspierających jej kampanię kickstarterową X-Terra Forces vs. Daemonic Kingdoms. Są to markery celów, które zostaną dodane za darmo do każdego wykupionego dużego zestawu lub zestawów punktowych poziomów 3 i 4. Osoby, które je wykupią, otrzymają sześć takich znaczników.
Producent przygotował również kolejny obrotowy widok figurki następnego demona - Pana Niewiedzy.

Do końca kampanii pozostało jeszcze 16 dni, projekt zyskał dotychczas wsparcie w wysokości ponad 17 000 USD.

Models of factories from Terrains4Games | Modele fabryk produkcji Tereny do Gier

Terrains4Games company has published a short photo guide for its six different kinds of factory models in various scales. You can see photos of those laser-cut models on manufactuer's Facebook profile. It is also worth to read detailed descriptions of models, as they are being produced in many different designs, finishes and theirs details vary between them.

Na profilu fejsbukowym firmy Tereny do Gier opublikowany został przewodnik po różnych rodzajach laserowo ciętych modeli fabryk, jakie oferuje ten producent. Firma pokazała zdjęcia różnych modeli, dodatkowo opisano rozmaite warianty wykończenia, pokazano rozmaite detale konstrukcji.