piątek, 14 marca 2014

Orc Junk Barricades from Kromlech | Orkowe barykady z Kromlecha

Kromlech company has released a new set of terrain accessories in 28 mm "heroic" scale. New product is labelled as "Orc Junk Barricades". Set contains eight resin orc junk barricades - four different long pieces and four different shorter ones. Long pieces are about 13 cm long, short one have length of about 5 cm. You can buy this set for 29.99 USD.

Firma Kromlech oferuje nowy zestaw żywicznych akcesoriów terenowych w skali 28 mm "heroic". Zestaw określony jest jako "Orc Junk Barricades" - zawiera osiem wykonanych z żywicy odlewów, cztery różne o długości ok. 13 cm oraz cztery różne krótsze, mające ok. 5 cm długości. Cena całości to 29,99 USD.

New building from Mini Monsters (WIP) | Nowy budynek z Mini Monsters (WIP)

Mini Monsters company is currently preparing a new model of 28 mm "heroic" scale building labelled as "Merchant's House". You can see two photos of this upcoming model on the company's Facebook fanpage.

Firma Mini Monsters przygotowuje obecnie nowy model budynku w skali 28 mm "heroic". Nosi on nazwę "Dom kupca". Producent zamieścił dwie fotografie przygotowywanego modelu na swoim fanpejdżu fejsbukowym.

New range of bases from Micro Art Studio | Nowa seria podstawek z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released a new range of resin scenic bases - Scrapyard. There are nine different sets available currently. Three sets are of wround kind - first contains one 50 mm wround base, second such set contains two randomly selected 40 mm wround bases and the last of these three sets contains five randomly selected wround 30 mm bases. Price of these sets is identical, 4.92 EUR per set.
Three next sets consists of: one ellipse 120 mm base (available for 14.76 EUR); one round flying 60 mm base (4.92 EUR) and four randomly selected bike bases (7.37 EUR).
Last three sets contain one round 60 mm base, two randomly selected 40 mm bases and five randomly selected 25 mm bases. Price is the same - 4.92 EUR per set.
All bases were created by ID Works, redesigned by Sebastian Makowski. Samples are painted by Hortwerth.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży nową serię żywicznych podstawek scenicznych o nazwie Scrapyard. Obecnie w serii dostępne jest dziewięć różnych zestawów. Trzy z nich zawierają podstawki okrągłe z wypukłym brzegiem - pierwszy z takich zestawów zawiera jedną podstawkę 50 mm, drugi dwie losowo wybrane podstawki o średnicy 40 mm, natomiast ostatni z nich zawiera pięć losowo wybranych podstawek o średnicy 30 mm. Ceny tych zestawów są identyczne, wynoszą 17,71 PLN za zestaw.
Kolejne trzy zestawy to: duża podstawka eliptyczna o długości 120 mm (kosztuje 53,14 PLN); podstawka dla modeli latających o średnicy 60 mm (w cenie 17,71 PLN); cztery losowo wybrane podstawki "motocyklowe" (26,57 PLN).
Ostatnie trzy nowe zestawy składają się z: jednej okrągłej podstawki o średnicy 60 mm, dwóch losowo wybranych standardowych podstawek okrągłych o średnicy 40 mm i pięciu losowo dobranych podstawek o średnicy 25 mm. Cena tych zestawów jest ponownie identyczna, 17,71 PLN za zestaw.
Wszystkie podstawki zostały zaprojektowane przez ID Works, przeprojektowane przez Sebastiana Makowskiego. Wzory pomalował Hortwerth.

Space Creatures - warriors heads from Spellcrow | Kosmiczne kreatury - głowy wojowników ze Spellcrow

Spellcrow company's webstore offers new set of resin 28 mm "heroic" scale bits labelled as "Space Creatures - warriors heads". Set contains three casts of heads, you may buy it for 8 EUR. Designed and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow oferuje nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic", nowość nosi nazwę "Kosmiczne kreatury - głowy wojowników". W zestawie znajdują się trzy odlewy, jego cena wynosi 29 PLN. Autorem projektu i rzeźby jest Marek Rurarz.

Combo Plasma guns from Bitsbix (WIP) | Broń combo plazma z Bitspudło (WIP)

Bitsbox company has updated its Work in Progress photo album on its Facebook fanpage, showing three pictures of upcoming new weapons - Combo Plasma Guns.

Firma Bitspudło zaktualizowała album zdjęciowy na swoim fanpejdżu fejsbukowym, zamieszczając w nim trzy zdjęcia pokazujące nowe odlewy żywiczne broni, które wkrótce znajdą się w sprzedaży. Będą to kombiplazmy.

New miniatures for "Mutant Chronicles" (WIP) | Nowe figurki do "Kronik Mutantów" (WIP)

"Mutant Chronicles" role-playing game Kickstarter has been a huge success, with lots of add-ons, new books and bonuses unlocked. During final few days of the campaign, we have had to see some work-in-progress sculpts of new miniatures, which will be made by Prodos Games in cooperation with Modiphius, publisher of the RPG. You can see digital sculpt of the Malignant miniature here.
Additionally, in one of the final updates there was a list of miniatures which are currently being prepared shown. Find it here.

Kampania kickstarterowa gry fabularnej "Kroniki Mutantów" zakończyła się dużym sukcesem, odblokowane zostało mnóstwo dodatków, podręczników dodatkowych i bonusów dla osób, które wsparły zbiórkę. W ostatnich dniach trwania kampanii wydawca gry rpg, Modiphius, udostępnił projekty figurek do gry, które wykona Prodos Games, wydawca gry bitewnej "Warzone Resurrection". Cyfrową rzeźbę figurki nazwanej Malignant można zobaczyć tutaj.
W jednej z ostatnich, jak na razie, aktualizacji, wydawca "Kronik..." opublikował także listę figurek, jakie dostępne będą dla osób biorących udział w zbiórce, można ją zobaczyć tutaj.