środa, 1 października 2014

Heroes of the Green Alliance | Bohaterowie Zielonego Sojuszu

MaxMini company has updated website of its Kickstarter "The Green Alliance" campaign, publishing some information about upcoming models of hereos. One of them was shown as a concept art. Producer has also shown a 3D render of Orc Commando head.

Firma MaxMini zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojuszu", publikując informacje na temat opracowywanych modeli bohaterów. Jednego z nich pokazano w formie szkicu koncepcyjnego. Producent pokazał też render 3D głowy orka-komandosa.

Templar SF Lord from SMM | Lord Templariuszy SF od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures offers new miniature from its SF Templars range - "Templar SF Lord". New miniature is casted in resin in 28 mm "heroic" scale and is supplied with round 40 mm resin scenic base. You can buy this figure for 25.18 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nową figurkę ze swojej serii Templariuszy SF - "Templar SF Lord". Nowa miniaturka jest odlana z żywicy w skali 28 mm "heroic", w zestawie z nią otrzymujemy także okrągłą, żywiczną podstawkę sceniczną o średnicy 40 mm. Cena tej nowości to 100,70 PLN.

Resin skulls | Żywiczne czaszki

Mini Monsters company has informed that one of its earlier products - set of skulls in 28 mm "heroic" scale  - is now available casted in resin. Price of the set, which contains forty different skulls is 8 USD.

Firma Mini Monsters poinformowała, że jeden z jej wcześniejszych produktów - zestaw czaszek w skali 28 mm "heroic" - jest obecnie dostępny odlewany z żywicy. Cena zestawu, zawierającego czterdzieści różnych czaszek, to 8 USD.

Ogre Cossack Bohun | Ogr kozak Bohun

Scibor Monsterous Miniatures company has released one more miniature from its Ogre Cossack range. This new figure is casted in resin in 28 mm "heroic" scale and is supplied with square 40 mm resin scenic base. Ogre Cossack Bohun is wielding a bone-club and a standard. You can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż kolejnej już w tym tygodniu figurki ogra. Nowość to jeden z ogrów-kozaków, nosi nazwę "Ogre Cossack Bohun". Miniaturka odlana jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", w komplecie znajduje się także sceniczna podstawka żywiczna o boku 40 mm. Bohun jest uzbrojony w masłak, dzierży również sztandar. Nowość można kupić za 83,80 PLN.