sobota, 2 sierpnia 2014

Photos of painted Imperial Preacher from Kromlech | Zdjęcia pomalowanej figurki Imperialnego Kaznodziei z Kromlecha

Raspberry Imagination blog has been updated with photos of painted Paulus von Phyrra - Imperial Preacher miniature from Kromlech painted for this company by Herrkuba.

Na blogu Raspberry Imagination można obejrzeć zdjęcia pomalowanej figurki Paulusa von Phyrry, imperialnego kaznodziei produkcji firmy Kromlech. Figurka widoczna na zdjęciach została pomalowana na zlecenie producenta.

New wings from Ristul's Market | Nowe skrzydła z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company offers two new sets of wings. "Wings no. 6" and "Wings no. 7" are casted in resin in 28 mm "heroic" scale, price of one set is 5.25 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje dwa nowe zestawy skrzydeł. "Skrzydła nr 6" i "Skrzydła nr 7" wykonane są z żywicy w skali 28 mm "heroic", cena jednego zestawu to 21,96 PLN.

Lusitanian Jungle Explorers command group available | Sprzedaż zestawu dowódczego lusitańskich badaczy dżungli

Werewoolf Miniatures has informed, that one of its new sets - "Lusitanian Jungle Explorers Command Group" - is available at company's Ebay store. Set consists of three multipart 28 mm "heroic" scale resin miniatures which were sculpted by Marcin Szymański. You can buy this new release for 25 USD.

Firma Werewoolf Miniatures poinformowała, że do sprzedaży w sklepie ebajowym tego producenta trafił jeden z nowych zestawów - "Lusitanian Jungle Explorers Command Group". W skład zestawu wchodzą trzy wieloczęściowe figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic", wyrzeźbione przez Marcina Szymańskiego. Cena nowości to 25 USD.