wtorek, 11 lutego 2014

Nuclear Heater for walkers from Puppets War | Zestawy "Nuclear Heaters" dla modeli walkerów z Puppets War

Puppets War company has released two new sets of armaments. Both contains Nuclear Heaters casted in resin in 28 mm "heroic" scale together with walker arm. Arm itself is compatible with all kinds of vehicle weapons produced by Puppets War. First set contains single arm and a weapon, second set contains a pair. You can buy first set for 7.50 EUR, price of the second set is 14 EUR.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy uzbrojenia. Oba zawierają broń o nazwie Nuclear Heater, odlaną w żywicy w skali 28 mm "heroic", wraz z ramieniem modelu walkera. Samo ramię jest w pełni kompatybilne z wszystkimi rodzajami broni przeznaczonych dla pojazdów produkowanych przez Puppets War. Zestaw pierwszy zawiera jedną broń i ramię, w skład zestawu drugiego wchodzi para ramion i dwie bronie. Cena pierwszego zestawu to 7,50 EUR, zestaw drugi kosztuje 14 EUR. 

Review of "PMC 2640" on Dropship Horizon | Recenzja "PMC 2640" na Dropship Horizon

The most important blog dedicated to 15 mm scale sci-fi wargames, Dropship Horizon, has reviewed extensively "PMC 2640" game by Assault Publishing. You can read review and battle report here.

Najważniejszy blog poświęcony bitewnym grom science-fiction w skali 15 mm, Dropship Horizon, zrecenzował grę "PMC 2640" wydaną przez Assault Publishing. Z recenzją i - jednocześnie - raportem z gry, można zapoznać się tutaj.

Heroes cards for "Mission Katharsis" | Karty Bohaterów do gry "Mission Katharsis"

You can see photo of heroes cards for upcoming game "Mission Katharsis" on the game's Facebook fanpage. Game will be released by Hi-Tech Miniatures as a kind of introduction to the universe of upcoming "WarHell" wargame.

Na fanpejdżu gry "Mission Katharsis" opublikowane zostało zdjęcie pokazujące karty pięciu bohaterów. Gra ukaże się na rynku nakładem firmy Hi-Tech Miniatures, będzie rodzajem wprowadzenia do uniwersum gry bitewnej "WarHell", przygotowywanej przez tego producenta.

How to paint Kfz. 13 Adler - tutorial from First to Fight | Malowanie samochodu pancernego Kfz. 13 Adler - poradnik z First to Fight

Official website of "September 1939" collection has been updated with a step-by-step tutorial showing how to paint Kfz. 13 Adler German light scout car. Model of this vehicle will be released on Friday as the 6th issue of the collection (Polish text only).

Na oficjalnej stronie kolekcji "Wrzesień 1939" opublikowany został poradnik, pokazujący krok po kroku sposób malowania modelu niemieckiego lekkiego samochodu rozpoznawczego Kfz. 13 Adler. Model ten ukaże się w najbliższy piątek w szóstym numerze magazynu.

Buy cheaper at SMM's webstore | Kolejne okazje w sklepie SMM

Every few days Scibor Monstrous Miniatures sales three of its kits with 30% discounts. Newest offer is here and it looks good: "SF Ogre" (28 mm "heroic" scale, 14.69 EUR); "Sigurt the Slash" (54 mm scale, 14.08 EUR) and "Moscal General on War Bull" (28 mm "heroic" scale, 32.28 EUR). All prices are given with discount already calculated in, promo sale will last for about 3 days.

Co kilka dni w sklepie sieciowym firmy Scibor Monstrous Miniatures można kupić trzy wybrane zestawy figurek w specjalnej cenie, niższej o 30% od standardowej. Najnowsze okazje to: "SF Ogre" (skala 28 mm "heroic", 58,66 PLN); "Sigurt the Slash" (skala 54 mm, 56,35 PLN ) oraz "Moscal General on War Bull" (skala 28 mm "heroic", 128,97 PLN). Wszystkie ceny podano już po uwzględnieniu promocji, która potrwa jeszcze blisko 3 doby.

Third teaser for a upcoming MaxMini's miniature | Trzeci fragment "układanki" z MaxMini

MaxMini company has posted on its Facebook fanpage third part of the "jigsaw" with parts of the upcoming miniature. Next week we should see a video showing full new figure.

Firma MaxMini udostępniła na swoim fanpejdżu fejsbukowym trzeci fragment "układanki" pokazującej części przygotowywanej figurki. W następnym tygodniu udostępniony zostanie film, pokazujący ją w całości.

Celtic SF Torin Mech Suit movie | Film pokazujący figurkę Celtic SF Torin Mech Suit

You can watch a movie showing one of the larger Scibor Monstrous Miniatures' models - "Celtic SF Torin Mech Suit" - on YouTube. Movie shows both overall look and details.

Na YouTube można obejrzeć film, pokazujący dokładnie jeden z większych modeli produkcji firmy Scibor Monstrous Miniatures - "Celtic SF Torin Mech Suit". Oprócz widoków ogólnych, pokazywane są także zbliżenia detali.

Teaser of the next month "Norsgard" miniature | Za miesiąc w "Norsgardzie"

Official "Norsgard" game's Facebook fanpage has been updated with a teaser picture, showing fragment of a orc miniature, which will be released next month.

Na oficjalnym fanpejdżu gry "Norsgard" opublikowane zostało zdjęcie, pokazujące fragment figurki orka, która trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu.

Upcoming barbarian from SMM (WIP) | Wkrótce nowy barbarzyńca z SMM (WIP)

New photo of upcoming barbarian miniature has been shown on Scibor Monstrous Miniatures' fanpage. You can see it here.

Na fanpejdżu firmy Scibor Monstrous Miniatures opublikowane zostało zdjęcie, pokazujące opracowywaną obecnie figurkę kolejnego barbarzyńcy. Fotografię można zobaczyć tutaj.

Jade Cult overview | Opis Jadeitowego Kultu

In yet another update of "Pulp City" game's Kickstarter website, publisher shares with us informations about Jade Cult, mysterious Far East sorcerous organisation, waging secret war for control of Pulp City. You can read more about it here.

W kolejnej aktualizacji strony kickstarterowej kampanii gry "Pulp City", wydawca dzieli się z nami opisem Jadeitowego Kultu. Jest to tajemnicza i sekretna organizacja pochodząca z Dalekiego Wschodu, która - skryta w mrokach Pulp City - snuje misterne plany przejęcia władzy nad miastem. Więcej o sługach Zielonego Cesarza można przeczytać tutaj.

Crew for C2P in 1:72 scale (WIP) | Załoga ciągnika C2P w skali 1:72 (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has presented a work-in-progress photo of upcoming new set of 1:72 scale (wargaming 20 mm) miniatures labelled as "C2P tractor crew".

Firma Scibor Monstrous Miniatures udostępniła na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanego zestawu figurek w skali 1:72 (wargamingowej skali 20 mm), noszącego nazwę "Załoga ciągnika C2P".

Sorceress from Werewoolf Miniatures | Czarodziejka z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has presented on its Facebook fanpage photo of the new upcoming miniature - female sorceress labelled as "Zwabenland Sorceress Monique von Katzchen". New miniature will be part of the Union of Electoral Kingdoms range. Model was sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures umieściła na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie nowej figurki, która wkrótce trafi do sprzedaży - nosi ona nazwę "Czarodziejka ze Zwabenlandu Monique von Katzchen". Nowa figurka jest częścią linii Związku Królestw Elektoralnych. Figurkę wyrzeźbił Marcin Szymański.

Cover of the 6th issue of "September 1939" magazine | Okładka 6. numeru magazynu "Wrzesień 1939"

You can see cover of the upcoming 6th issue of the "September 1939" magazine on collection's official Facebook fanpage. Inside we will find history of German Kfz. 13 light scout armoured car, model of this vehicle in 1:72 scale will be bundled with the magazine.

Na oficjalnym fanpejdżu kolekcji "Wrzesień 1939" możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać okładka 6. numeru pisma, które trafi do sprzedaży w najbliższy piątek. Pismo poświęcone będzie niemieckiemu lekkiemu samochodowi zwiadowczemu Kfz. 13, którego model w skali 1:72 dołączony będzie do magazynu.