poniedziałek, 26 maja 2014

The Orc Flakvierling from Kromlech | Pelotka orków z Kromlecha

Kromlech has released a new model in 28 mm "heroic" scale for all greenskins lovers. "Orc Flakvierling" is large, resin, multipart kit containing 15 parts and three different types of magazines. You can buy this new product for 19.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do sprzedaży nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", przeznaczony dla wszystkich zielonoskórych generałów. "Orc Flakvierling" to duży, wieloczęściowy zestaw (15 elementów), działo można kupić z jednym z trzech różnych typów magazynków. Cena nowości w sklepie producenta to 19,99 EUR.

New informations about upcoming FtF models | Nowe informacje o kolejnych modelach FtF

First to Fight company has published some new informations about its upcoming models. We will get two variants of FT-17 light tank, Polish and German light antiarmour guns, PzKpfw III Ausf. E. You can see complete post on Facebook profile of "September 1939" magazine.

Firma First to Fight podała nazwy kilku przygotowywanych modeli, jakie pojawią się w kolejnych numerach pisma "Wrzesień 1939". Na liście producenta znajdziemy, między innymi, dwa warianty czołgu FT-17, polskie i niemieckie działa przeciwpancerne, czołg PzKpfw III Ausf. E. Więcej informacji na profilu fejsbukowym magazynu "Wrzesień 1939".

Render of first Green Alliance tank | Render pierwszego czołgu Zielonego Sojuszu

MaxMini company has shown a 3D render of the first Green Alliance tank. According to the manufacturer this is light armoured support vehicle - Goblin Light Tank.

Firma MaxMini pokazała na swoim profilu fejsbukowym render 3D pierwszego pojazdu Zielonego Sojuszu - pancernego pojazdu zwiadowczego - Lekkiego Czołgu Goblinów.

"Give yourself a gift" - special offer from Terrains4Games | 'Podaruj sobie prezent" - oferta specjalna Terenów do Gier

Terrains4Games company is offering a special deal. Buy any five sets from the company's webstore and a cheapest one will be send to you for free. More informations on company's website here (Polish only I'm afraid). Offer is valid till the 9th of June.

Firma Tereny do Gier organizuje specjalną promocję z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Kupując pięć zestawów makiet w sklepie sieciowym producenta, najtańszy z nich mamy szansę otrzymać za darmo. Oferta ważna jest w dniach 26 V- 9 VI. Więcej informacji oraz regulamin promocjo na stronie firmy.

Spotters from Assault Publishing | Obserwatorzy z Assault Publishing

Assault Publishing has finally decided to use Facebook. And it was a good decision - in a series of posts we've got a photos of greens of upcoming 15 mm sci-fi spotters. Visit Assault Publishing profile here and see spotters here and here.

Firma Assault Publishing stworzyła swój profil fejsbukowy - i zdążyła już pokazać na nim w serii wpisów zdjęcia wzorów figurek 15 mm nowych obserwatorów sci-fi. Profil firmy znajduje się tutaj, natomiast zdjęcia obserwatorów są tutaj i tutaj.

Two new reviews | Dwie nowe recenzje

Two new reviews of products made by Polish wargaming companies has been published. First is available on Escape plan blog - this one describes two sets by Puppets War ("Red Army Orc Heads", "Gringo Orc Heads") and was published by Wojteq. Second review was published on Quidamcorvus blog and describes "Big Dragon Shields" by Ristul's Extraordinary Market. Both articles are Polish only.

W sieci pojawiły się dwie nowe recenzje produktów polskich firm wargamingowych. Pierwsza dostępna jest na blogu Escape plan, jej autorem jest Wojteq, który przyjrzał się dwóm zestawom z Puppets War ("Red Army Orc Heads" oraz "Gringo Orc Heads"). Druga recenzja opublikowana została na blogu Quidamcorvusa, jej autor opisuje zestaw "Big Dragon Shields" produkcji Ristul's Extraordinary Market.

Two new releases from Kromlech | Dwa nowe produkty z Kromlecha

Kromlech has released two new sets, which contain items previously available only as a part of a bigger set. First of new sets is resin scenic base which was available as a part of Clanking Behemoth model - now you can buy this 60 mm round base separately for 3.99 EUR. Second set is "Orc Panzerschreck", containing all resin parts necessary for making one 28 mm "heroic" scale miniature of greatcoat orc armed with panzerschreck. This miniature was available previously only as a part of "Orc Assault Squad". You can buy it separately now for 6.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do sprzedaży dwa zestawy, zawierający produkty dostępne wcześniej tylko w ramach większych zestawów. Pierwszy zestaw zawiera żywiczną podstawkę sceniczną, dostępną wcześniej w modelu "Clanking Behemoth". Obecnie ta okrągła podstawka o średnicy 60 mm dostępna jest również oddzielnie w cenie 3,99 EUR. Drugi z opisywanych zestawów to "Orc Panzerschreck", zawierający żywiczne części konieczne do zbudowania figurki orka z panzerschreckiem w skali 28 mm "heroic". Model ten dostępny był poprzednio wyłącznie w zestawie "Orc Assault Squad". Można go kupić pojedynczo w cenie 6,99 EUR.

Further "Warzone Resurrection" renders | Kolejne rendery figurek do gry "Warzone Resurrection"

Maciej Powarunas, digital sculptor working for Prodos Games, has updated its Facebook profile one more time, showing new renders of "Warzone Resurrection" miniatures. Check it here.

Maciej Powarunas, cyfrowy rzeźbiarz pracujący dla Prodos Games, po raz kolejny zaktualizował swój profil fejsbukowy, pokazując nowe rendery figurek do gry "Warzone Resurrection". Grafiki można obejrzeć tutaj.

New large Mystic base from Micro Art Studio | Nowa duża podstawka Mystic z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released large round 120 mm wround base for its "Mystic" range of scenic bases. New product costs 17,22 EUR. Base was created by Jan Horydowiec, sample was painted by Atsu.

Firma Micro Art Studio oferuje nową dużą żywiczną podstawkę sceniczną z wypukłym brzegiem o średnicy 120 mm. Podstawka nosi nazwę "Mystic", jej cena to 63,71 PLN. Autorem jest Jan Horydowiec, wzór pomalowała Atsu.