czwartek, 20 listopada 2014

Christmas promotion at SMM | Świąteczna promocja w SMM

Scibor Monsterous Miniatures company runs its Christmas promotion deal. Every order for minimum 50 USD/40 EUR (without shipping cost) placed and paid until the 25th of November will receive additional free randomly selected (one of three designs) Santa's Elf resin bulb.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monsterous Miniatures prowadzi, po raz kolejny, świąteczną promocję. Do każdego zakupu o wartości co najmniej 50 USD/40 EUR (przed doliczeniem kosztów wysyłki), który zostanie złożony i zapłacony do 25 listopada tego roku, otrzyma dodatkowo darmową, losowo wybraną spośród trzech wzorów żywiczną bombkę z Elfem Świętego Mikołaja.

Two new large mutants from REM | Dwa nowe duże mutanty z REM

Ristul's Extraordinary Market company offers two new 28 mm 'heroic' scale miniatures of mutants. First figure is labelled as 'Big Ugly Forsaken Mutant', second is named 'Big Fat Forsaken Mutant'. Both new models are supplied with resin scenic 50 mm square base and resin scenic 60 mm round base. You can buy these miniatures for 36.75 EUR each.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży dwie nowe figurki żywiczne mutantów w skali 28 mm "heroic". Pierwsza miniaturka nosi nazwę "Big Ugly Forsaken Mutant", druga zaś to "Big Fat Forsaken Mutant". Oba nowe modele dostarczane są z dwoma podstawkami scenicznymi z żywicy - kwadratową o boku 50 mm i okrągłą o średnicy 60 mm. Ceny obu tych nowości są identyczne, wynoszą 155, 21 PLN za jedną.

New stretch goal for "Norsgard" Kickstarter campaign | Nowy cel dodatkowy kampanii kickstarterowej "Norsgardu"

'Norsgard' Kickstarter campaign has a new stretch goal - miniature of Dwarf Siege Master will be unlocked with reaching 22 000 USD in pledges. New miniature is ranged combat specialist from Alliance of the Bat faction. The team behind the game has also shown some new and improved cards for this faction. Check this update here.
Campaign will run for ten more days, so far near 20 000 has been pledged by 168 persons.

W kampanii kickstarterowej gry "Norsgard" przybył nowy cel dodatkowy - figurka krasnoludzkiego mistrza oblężęń, która zostanie odblokowana po uzyskaniu wsparcia w wysokości 22 000 USD. Nowa postać to specjalista od walki na odległość frakcji Sojusz Nietoperza. Zespół twórców gry pokazał też nowe i poprawione karty tej frakcji. Z treścią aktualizacji można zapoznać się tutaj.
Kampania gry potrwa jeszcze 10 dni, dotychczas swoje wsparcie w wysokości blisko 20 000 USD zadeklarowało 168 osób.

"Pulp City Supreme Edition" news | Wiadomości z "Pulp City Supreme Edition"

As every Thursday the team behind "Pulp City" game has updated its Kickstarter campaign website, publishing information about current status of the game. There are some good news - cards and boxes are ready and awaiting shippment. Most of resin miniatures are ready too - the only problematic part are Monsters miniatures. Read here what's going on with those huge figures.

Jak co piątek ekipa twórców gry "Pulp City" opublikowała raport na temat postępu prac nad wypełnieniem zobowiązań zaciągniętych w trakcie kampanii kickstarterowej wydania "Supreme Edition". Wydawca pisze o pomyślnie zakończonych etapach prac - karty i pudełka są gotowe i czekają na wysyłkę. Gotowa jest też większość żywicznych figurek. W zasadzie jedynym problemem są miniaturki Potworów. Tu można dowiedzieć się więcej, na temat tego, co dzieje się z tymi wielkimi figurkami.

"The Deluge" Kickstarter update | Informacja o stanie prac nad "Potopem"

Wargamer has updated its "The Deluge" Kickstarter campaign website. There is a small delay unfortunately, but no longer then few weeks according to the publisher. Polish version of the rulebook is in final proofreading, English version will be sent to proofreaders next week. Wargamer has also updated its list of what is currently done and what still needs to be done. Well, first list is much, much longer...
Update is illustrated with photos of many of new miniatures and unites. Check full information here.

Wargamer zaktualizował stronę swojej kampanii kickstarterowej "Potopu", publikując informacje dotyczące statusu prac nad dodatkiem oraz towarzyszącymi mu modelami i akcesoriami. Niestety, projekt ma pewne, na szczęście niezbyt duże, opóźnienie, sięgające kilku tygodni. Polska wersja podręcznika powędrowała właśnie do ostatniej korekty, wersja angielska powędruje do korektorów w przyszłym tygodniu. Producent gry zaktualizował także listę modeli i zestawów już zrobionych i tych nadal czekających na rozpoczęcie prac. Cóż, pierwsza lista jest zdecydowanie dłuższa...
Aktualizacja zilustrowana jest zdjęciami licznych nowych modeli i oddziałów. Pełna informacja dostępna jest tutaj.

Review of Wulfkin Armsmaster miniature for "Norsgard" | Recenzja figurki Wulfkin Armsmaster z gry "Norsgard"

Massive Voodoo website has been updated with a review of Wulfkin Armsmaster miniature for 'Norsgard' game. You can read review here.

Na stronie Massive Voodoo ukazała się recenzja figurki Wulfkin Armsmaster przeznaczonej do gry "Norsgard". Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

Stone bases from Spellcrow | Podstawki "kamienne" ze Spellcrow

Spellcrow offers new set of resin square 25 mm scenic bases, which are labelled as 'Stone'. Set contains six different bases, you can buy it for 5.80 EUR. Design and sculpting by Piotr Pirianowicz.

Spellcrow oferuje nowy zestaw żywicznych, kwadratowych podstawek scenicznych o boku długości 25 mm, oznaczonych nazwą "Kamienne". Zestaw liczy sześć różnych podstawek tego rodzaju, jego cena to 21 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

"Wolsung SSG" Kickstarter update | Aktualizacja kickstartera gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio, publisher of 'Wolsung SSG', has updated website of its game's Kickstarter campaign, showing another painted new miniature and a Lyonesse map, which will be included - much larger of course - in the expansion book.
Publisher also informs that small packages are already being send - dice sets are already on the way and cards pledges will be send next week.

Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej swojej gry, pokazując kolejną pomalowaną nową figurkę i mapę Lyonesse, która pojawi się - rzecz jasna znacznie większa - w podręczniku dodatkowym do gry.
Firma informuje też, że rozpoczyna wysyłkę małych paczek z zamówieniami - zestawy kości wysłano w minionym tygodniu, zestawy z kartami zostaną wysłane w przyszłym.