sobota, 23 sierpnia 2014

New stretch goal for "The Deluge" KS campaign | Nowy poziom dodatkowy kampanii "Potopu"

Wargamer has announced a new stretch goal for its "The Deluge" expansion for "By Fire and Sword" Kickstarter campaign. Once funding level will reach 41 000 GBP, two small sets will be unlocked - Brandenburgian and Transylvanian commanders, each consisting of 6 mounted miniatures.
Additionally, with 250 backers currently, all of them will receive another talar to spend on some Wargamer's products.

Wargamer podał kolejny cel dodatkowy kampanii kickstarterowej "Potopu", dodatku do "Ogniem i mieczem". Po osiągnięciu poziomu finansowania w wysokości 41 000 GBP, odblokowane zostaną dwa małe zestawy - dowódcy brandenburscy i siedmiogrodzcy, każdy z zestawów będzie liczył sześć figurek konnych.
Warto również wspomnieć, że liczba osób wspierających zbiórkę zwiększyła się do 250, co oznacza, że każdy z nich otrzyma dodatkowego talara, do wydania na produkty Wargamera.