niedziela, 8 września 2013

Figurki z "Warzone" | "Warzone" miniatures

Na fejsbukowym fanpejdżu Prodos Games zamieszczone zostało zdjęcie, pokazujące wygląd gotowych figurek do gry "Warzone Resurrection" - opancerzonego szasera Cybertroniku oraz żołnierza Bractwa.

Prodos Games has shown on its Facebook fanpage a new photo with finished miniatures of Armoured Chasseur from Cybertronic and Brotherhood Trooper.

Kampania 1939 | 1939 Campaign

W połowie listopada na rynku polskim ukaże się nowy periodyk wargamingowy, noszący nazwę "Kampania 1939". Będzie to pismo poświęcone wargamingowemu odtworzeniu walk w czasie wojny obronnej 1939 r., zawierające zasady w odcinkach oraz dodawane figurki żołnierzy i modele pojazdów z tego okresu w skali 20 mm (czyli 1:72). W pierwszym numerze ukaże się, prawdopodobnie, model polskiej tankietki TKS z działkiem kalibru 20 mm. Zasady gry zostały stworzone w Polsce specjalnie dla tego projektu.

New wargaming magazine will debut on Polish market in the middle of October - "1939 Campaign". Magazine will be dedicated to wargaming recreation of 1939 September campaign, with rules published in every issue and 20 mm scale (1:72) miniatures of soldiers and vehicles being added to the magazine itself. First issue will contain, most probably, a model of Polish TKS with 20 mm gun tanquette. Rules for this game were written in Poland specifically for this project.