czwartek, 2 kwietnia 2015

Scibor shows next Dwarves | Ścibor pokazuje kolejne krasnoludy

Scibor Monsterous Miniatures company's Facebook profile has been updated with a photo of new dwarves miniatures which are currently being prepared for release. You can see picture here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie nowych figurek krasnoludów, które obecnie przygotowywane są do produkcji. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.

Super glue from Kromlech | Klej cyjanoakrylowy z Kromlecha

Kromlech has expanded its range of modelling accessories. There are two versions of super glue available for your all modelling needs in company's webstore now. First version is labelled as 'Super Glue Normal' (3.99 EUR for 20 g of Cyanoacrylate) and is designed for most modelling tasks. Second version, labelled as 'Super Glue Thick', is designed for binding hard to reach spots and gaps in need of little filling (3.99 EUR for 20 g of glue).

Firma Kromlech poszerzyła ofertę swoich akcesoriów modelarskich. Od dziś w sklepie tego producenta dostępne są dwie wersje kleju cyjanoakrylowego. Pierwsza to "Super Glue Normal" - klej o standardowej gęstości, przeznaczony do większości zastosowań modelarskich (15,96 PLN za 20 g kleju). Druga wersja to klej o nazwie "Super Glue Thick", przeznaczony do klejenia trudno dostępnych miejsc lub takich, które wymagają niewielkiego wypełnienia (15,96 PLN za 20 g kleju).

Painted samples of new 'Wolsung SSG' miniatures | Pomalowane wzory nowych figurek do gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has published a new update for its 'Wolsung Steampunk Skirmish Game's' Kickstarter campaign. Publisher informs mainly about current status of shipping and progress of the sculpting, but large part of the update is about new miniatures. Micro Art Studio shows photos of some of the new miniatures after painting - check it here.

Firma Micro Art Studio opublikowała kolejną aktualizację swojej kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game". Producent informuje w niej głównie o obecnym stanie wysyłki zamówień i postępach w rzeźbieniu kolejnych figurek, jednak spora część aktualizacji poświęcona jest zdjęciom nowych, pomalowanych miniaturek. Zerknijcie tutaj.

'Pulp City' team shows new miniatures | Zespół "Pulp City" pokazuje nowe figurki

'Pulp City' game's team has shown some new miniatures. You can see photos on game's Kickstarter campaign website, in the newest update. There are also some important news for backers, as it seems that there is quite a few orders, which are not fully paid. Check update here.
Zespół twórców gry "Pulp City" pokazał zdjęcia nowych figurek - można je zobaczyć na stronie zakończonej kampanii kickstarterowej nowego wydania gry, gdzie pojawiły się w najnowszej aktualizacji. Zawiera ona również ważne informacje dla części osób wspierających kampanię - jak się wydaje, spora liczba zamówień nie jest jeszcze w pełni opłacona. Treść aktualizacji można przeczytać tutaj.

Pathfinder: Wrath of the Righteous Dice Set | Zestaw kości do gry Pathfinder: Wrath of the Righteous

Q-Workshop informs that new dice set for 'Pathfinder: Wrath of the Righteous' game, is available. Set contains seven dice and one can buy it for 13 USD.

Firma Q-Workshop informuje, że do sprzedaży trafił już zapowiadany kilka tygodni temu zestaw kości do gry "Pathfinder: Wrath of the Righteous". W zestawie znajduje się siedem wielościennych kości, jego cena to 29 PLN.

Interview with Mark Rapson from Prodos Games | Wywiad z Markiem Rapsonem z Prodos Games

WeeGamers.eu website has published a video interview with Mark Rapson from Prodos Games and World Forge Games. The interview is mainly about upcoming Devils Run game but there is also a healthy does of talking about Prodos Games and Warzone Resurrection, Alien vs. Predator and Guardians of Eden.

Witryna WeeGamers.eu opublikowała zapis wideo rozmowy z Markiem Rapsonem z Prodos Games i World Forge Games. Wywiad dotyczy głównie przygotowywanej gry Devils Run, ale sporo czasu poświęcono też na rozmowę o Prodos Games, Warzone Resurrection, Alien vs. Predator i Guardians of Eden.

King under the mountain - upcoming bust from Werewoolf Miniatures | Król spod góry - zapowiedź popiersia z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has previewed its first bust - King under the mountain. You can see photos of this sculpture here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zdjęcia swojego pierwszego popiersia - Króla spod góry. Zdjęcia rzeźby można obejrzeć tutaj.

Hi-Tech Miniatures presents Drago Kenthorius | Hi-Tech Miniatures przedstawia Drago Kenthoriusa

Hi-Tech Miniatures company has released a new resin 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Commander Drago Kenthorius'. Miniature of Demon Slayers Commander consists of seven parts (body, left arm, halberd, right arm, wrist gun, icon, heraldry shield) and is supplied with resin, scenic, round 40 mm base. You can buy this new release for 18 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures wprowadziła do sprzedaży nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Commander Drago Kenthorius". Miniaturka dowódcy jednostki zabójców demonów składa się z siedmiu części (korpus, lewa i prawa ręka, halabarda, broń naręczna, ikona, tarcza heraldyczna), dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości wynosi 18 EUR.