wtorek, 29 kwietnia 2014

Holy Roman Empire in "By Fire and Sword" | Święte Cesarstwo Rzymskie w "Ogniem i mieczem"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" rules, has published another free skirmish organisation force chart for entirely new army - Holy Roman Empire. New force chart is labelled as "Imperial skirmish force during the Campaign in Poland and Denmark 1657-1660". Full army list of the Holy Roman Empire will be published in "The Deluge" supplement later this year.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", opublikował kolejną historyczną listę sił - tym razem dla całkowicie nowej armii w grze, wojsk Świętego Cesarstwa Rzymskiego". Nowy podjazd nosi nazwę "Podjazd armii cesarskiej w czasie kampanii w Polsce i Danii, 1657-1660". Pełna lista armii Świętego Cesarstwa Rzymskiego znajdzie się w podręczniku "Potop", którego wydanie planowane jest na ten rok. 

Spellcrow's special bargains | Specjalna oferta Spellcrow

Spellcrow company runs its own promotions too. There are two miniatures on sale currently, both in 28 mm "heroic" scale. First is labelled as "Dwarf Druid", second is "Plague Prince". You can buy these miniatures for 5.80 EUR and 24.56 EUR respectively (about 30% cheaper then standard price). Sale will last till this Saturday.

Firma Spellcrow prowadzi obecnie promocyjną sprzedaż dwóch figurek, obu w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nich to "Krasnolud druid", druga zaś "Książę Plagi". Figurki te można kupić taniej o około 30%, odpowiednio za 21 i 89 PLN. Promocyjna sprzedaż potrwa do najbliższej soboty.

Desert Dwellers Heads from MaxMini in motion | Głowy mieszkańców pustyni z MaxMini w ruchu

MaxMini company has published a short video showing in great detail its newest product - set of resin 28 mm "heroic" scale heads labelled as "Desert Dwellers Heads".

Firma MaxMini opublikowała krótki film wideo, pokazujący szczegółowo najnowszy produkt - zestaw żywicznych głów w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Głowy mieszkańców pustyni".

Salvo IX - soon from Hi-Tech Miniatures | Salvo IX - wkrótce w sklepie Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has published a preview photo of its next 28 mm "heroic" scale miniature - "Salvo IX". New product will be released on 30th of April.

Firma Hi-Tech Miniatures udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie nowej figurki w skali 28 mm "heroic" - "Salvo IX" - która 30 kwietnia trafi do sklepu sieciowego tego producenta.

Gun for Moscal Dwarves from SMM (WIP) | Działo dla krasnali-Moskali z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company's Facebook profile has been updated with a photo of Gun for Moscal Dwarves. It is based on a snail so I think won't be very fast;) You can see work-in-progress photo of this sculpt here.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie opracowywanego obecnie działa dla krasnali-Moskali. Jego głównym widocznym, na razie, elementem, jest olbrzymi ślimak, nie liczyłbym więc na zbytnią manewrowość lub prędkość. Zdjęcie pokazujące obecny etap prac nad tą miniaturką znajduje się tutaj.

M26 Pershing from Oddział Ósmy (WIP) M26 Pershing z Oddziału Ósmego (WIP)

Oddział Ósmy's Facebook profile has been updated with a photo of upcoming 3 mm scale model of M26 Pershing tank.

Na profilu fejsbukowym Oddziału Ósmego producent zamieścił zdjęcie przygotowywanego w tej chwili modelu czołgu M26 Pershing w skali 3 mm.

Puppets War changes Polish retailer | Puppets War zmienia polskiego dystrybutora

Puppets War company has announced: 
"Because of constant problems with our retailer on the Polish market, we are resuming the distribution of our products in Poland through online store, tommorrow You will be able to register from Poland".

Firma Puppets War wydała za pośrednictwem swojego profilu fejsbukowego następujące oświadczenie:
"Ze względu na ciągłe problemy z naszym przedstawicielem na rynku polskim, wznawiamy dystrybucję naszych produktów w Polsce za pośrednictwem sklepu internetowego, jutro będzie można się rejestrować."