czwartek, 28 lutego 2013

Rycerze plagi w sklepie Spellcrow | Plague knights in Spellcrow webstore

Do sprzedaży w sklepie firmy Spellcrow trafiła duża liczba zestawów części pozwalających stworzyć własnych rycerzy plagi. W sklepie można kupić następujące zestawy: głowy rycerzy plagi (10 sztuk, pięć różnych wzorów) , torsy rycerzy plagi zestaw numer 1 i zestaw numer 2 (oba po 10 sztuk w pięciu różnych wzorach), naramienniki rycerzy plagi zestaw numer 1, zestaw numer 2 i zestaw numer 3 (wszystkie zawierają dziesięć naramienników w pięciu wzorach), ręce rycerzy plagi (dwanaście rąk, sześć prawych, sześć lewych z zatrutymi nożami, dwa pistolety i dwa karabiny plazmowe), nogi rycerzy plagi zestaw numer 1 i zestaw numer 2 (sześć odlewów w zestawie), plecaki rycerzy plagi (dziesięć sztuk w zestawie, pięć różnych wzorów). Wszystkie te produkty kosztują po 29 PLN. Dodatkowo rozpoczęto także sprzedaż figurki Księcia Plagi. Model ten, składający się z siedmiu części, dostarczany jest z okrągłą podstawką o średnicy 60 mm. Jego cena wynosi 119 PLN. Autorem wszystkich rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Spellcrow webstore has been updated with lots of new sets allowing to build your own plague knights. There are following sets available now: plague knights heads (ten heads, five different designs), plague knights torsos set number one and set number two (both contains ten pieces in five different designs), plague knigths shoulder pads set number one, set number two and set number three (all of them contain ten different pads in five different designs), plague knights hands (twelve arms, six right, six left with plague knifes, two plasma pistols, two plasma carbins), plague knights legs set number one and set number two (six legs per set), plague knights backpacks (ten backpacks, five different designs). All these sets cost 8.91 EUR per set. Additionally Plague Knight model is also available. This is large resin multi part kit containing seven parts and supplied with round 60 mm base. Its' price is 36,55 EUR. All parts and miniatures sculpted by Piotr Pirianowicz.

Limitowane kości z Q-Workshop | Q-Workshop limited dice sets

Q-Workshop podało, że w sprzedaży w sklepie ebajowym tej firmy znajdują się limitowane zestawy kości, pokrytych farbą świecącą w ciemności. Przykładem może być ten zestaw "Tribal" w kolorze czarnym, wystawiony za cenę 23,95 USD.

Q-Workshop informs that company's E-bay store offers limited dice sets painted with "glow-in-the-dark" type of paint. Example of such a set is this "Tribal" black set, available for 23.95 USD.

Przypomnienie o konkursie Puppets War | Puppets War competition reminder

Puppets War na swoim profilu fejsbukowym przypomina o trwającym konkursie na malowanie figurek produkowanych przez tę firmę. Konkurs został przedłużony do 10 marca, wprowadzona została także kategoria dodatkowa - rysunek lub grafika. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa i nagród znajduje się tutaj.

Puppets War on its Facebook profile has reminded about painting competiton, which is extended for ten days, till March 10th. There is one additional category being announced too - drawing or graphic. More informations about competition rules and prizes are available here.