środa, 29 października 2014

Upcoming Orc Pilot bust from Kromlech | Zapowiedź popiersia Pilota Orka z Kromlecha

Kromlech has shown a photo of painted upcoming resin Orc Pilot bust. New sculpt will be available in the middle of the next month, the one shown on company's Facebook profile has been painted by C'tan - it was given to him as a reward for one of entries at Hussar 2014 painting competition.

Kromlech pokazał na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie pomalowanego popiersia Pilota Orka. Nowość trafi do sprzedaży w połowie nadchodzącego miesiąca, a egzemplarz widoczny na zdjęciu pomalował C'tan. Otrzymał go jako nagrodę za jedną z prac wystawianych podczas konkursu malarskiego Hussar 2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz