czwartek, 17 kwietnia 2014

Upcoming new torsos from Spellcrow | Wkrótce nowe korpusy ze Spellcrow

Spellcrow has shown a photo of new Salamanders/Dragon Knights torsos, which will be available tomorrow at company's webstore. You can see a picture here.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie, pokazujące nowe korpusy Rycerzy Salamandry/Smoka. Nowe części będą dostępne od jutra w sklepie sieciowym tego producenta.

Mantus The Necromancer 30% cheaper | Nekromanta Mantus taniej o 30%

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers another 30% promotion - this time we can buy cheaper 54 mm scale miniature of "Mantus The Necromancer". Promotional 30% off sale will run for close to three days now, during this time this resin miniature price is 20.52 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures oferuje kolejną promocję 30%. Tym razem z taką zniżką możemy kupić żywiczną figurkę w skali 54 mm o nazwie "Nekromanta Mantus". Promocja potrwa jeszcze blisko trzy dni, w tym czasie cena figurki wynosi 82,04 PLN.

Mutant trolls from White Tree | Zmutowane trolle z White Tree

White Tree company has shown some photos of its upcoming miniatures of mutated trolls. Two new large figures will be availalbe in the manufacturer's webstore soon. Photos of the new miniatures can be seen on the Facebook or in this thread of Border Princes forum, biggest Polish Warhammer Fantasy Battle board.

Firma White Tree pokazała zdjęcia swoich figurek dwóch zmutowanych trolli, jakie wkrótce trafią do sprzedaży w sklepie tego producenta. Fotografie trolli można zobaczyć na fejsbuku lub w tym wątku forum Border Princes.

Paladins unit from Puppets War | Oddział Paladynów z Puppets War

Puppets War company offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Paladins Unit". Set contains parts necessary for making 5 miniatures. Bodies and arms have 3x1 magnet type holes for easy attachement of different weapons. Price of this new set is 32 EUR. Figures were sculpted by Maciej Powarunas and AR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Oddział Paladynów". Zestaw zawiera części, z których można złożyć pięć figurek. Korpusy i ramiona wyposażone są w otwory do montażu magnesów 3x1 mm, pozwalających na łatwą wymianę broni. Cena nowego zestawu to 32 EUR. Figurki wyrzeźbili Maciej Powarunas oraz AR.

Ruined townhouses from Terrains4Games | Zrujnowane kamienice z Tereny do gier

Terrains4Games company has shown a picture showing its new upcoming 15 mm scale laser-cut ruined townhouses. As the photo shows buildings can be connected and may form a street.

Firma Tereny do Gier pokazała zdjęcie swojego nowego budynku w skali 15 mm - laserowo wycinanej zrujnowanej kamienicy. Na fotografii widać, że budynki można łatwo łączyć ze sobą, tworząc ulicę.