wtorek, 12 sierpnia 2014

New SF Cossack Ogre from Scibor | Nowy SF Ogr Kozak od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature - "SF Cossack Ogre #2". Figure is supplied with round resin scenic 40 mm base. You can buy this new release for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż kolejnej żywicznej nowości w skali 28 mm "heroic" - "SF Cossack Ogre #2". Do figurki dołączana jest żywiczna okrągła podstawka sceniczna o średnicy 40 mm, cena nowego produktu to 83,80 PLN.

Review of MaxMini Wunderrocket | Recenzja modelu Wunderrocket z MaxMini

Bell of Lost Souls website has published a review of one of the older of MaxMini's models - Wonderrocket. You can read it here.

Na stronie Bell of Lost Souls ukazała się recenzja jednego ze starszych modeli firmy MaxMini - Wonderrocket. Można ją przeczytać tutaj.

Updated renders of Giant Golem for Wolsung SSG | Aktualizacja renderów Olbrzymiego Golema do gry Wolsung SSG

Irek 3D Facebook profile has been updated with new 3D renders of upcoming Giant Golem miniature, digitally sculpted for "Wolsung SSG" game by Micro Art Studio.

Profil fejsbukowym Irek 3D został zaktualizowany o kilka nowych renderów 3D figurki Olbrzymiego Golema, przygotowywanego do gry "Wolsung SSG" wydawanej przez Micro Art Studio.

Azabs vs. Dvorians - vote your opinion! | Azabowie kontra Dworzanie - oddaj swój głos!

Azabs or Dvorians? Two of the still missing units from "By Fire and Sword" rulebook. Now you have the chance to vote your opinion, which of these formations should receive miniatures first. Write it in the comments section of this update of Wargamer's Kickstarter "The Deluge" website - winner will be available as a add-on after reaching 32 500 GBP goal.

Azabowie czy Dworzanie? Turcy czy Mowskici? Dwie z wciąż brakujących jednostek z podręcznika głównego "Ogniem i mieczem". Masz teraz możliwość wyrażenia swojej opinii - która z tych jednostek jako pierwsza powinna doczekać się swoich figurek? Odpowiedz na to pytanie w komentarzach aktualizacji strony kickstarterowej kampanii "Potopu". Figurki wybranej formacji zostaną odblokowane jako dodatek po osiągnięciu poziomu finansowania w wysokości 32 500 GBP.

Set of SF Lion Knights from SMM | Zestaw SF Rycerzy Lwa z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has released a "SF Lion Knights set #2" today. Inside you will find three resin 28 mm "heroic" scale miniatures and three scenic resin 40 mm round bases - all for 54.50 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures wprowadziła dziś do sprzedaży zestaw o nazwie "SF Lion Knights set #2". Zawiera on trzy figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic" oraz trzy żywiczne podstawki sceniczne o średnicy 40 mm - za całość przyjdzie nam zapłacić 217,80 PLN.

Military barracks concept art from ZEN Terrain | Szkic koncepcyjny baraku wojskowego z ZEN Terrain

ZEN Terrain's Facebook profile has been updated with a concept art for a new model of building - Military Barracks.

Firma ZEN Terrain zaktualizowała swój profil fejsbukowy, publikując na nim szkic koncepcyjny nowego modelu budynku - baraku wojskowego.

Description of Partisans Skirmish force for "By Fire and Sword" | Opis podjazdu partyzanckiego do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has published a short but detailed information about rules and special mechanics of Peasant Partisans skirmish force. Information is available on company's Kickstarter website of "The Deluge" expansion. Additionally, publisher of "By Fire and Sword" rules, offers special set of miniatures for Kickstarter backers willing to field partisans force.

Wargamer opublikował krótki ale szczegółowy opis zasad i mechaniki podjazdu partyzanckiego. Informacja została zamieszczona na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu". Jednocześnie wydawca "Ogniem i mieczem" oferuje możliwość kupienia figurek koniecznych do wystawienia tego podjazdu w ramach zbiórki kickstarterowej.