sobota, 7 czerwca 2014

Little Scylla Cousin | Mały kuzyn ze Scylli

Micro Art Studio has shown finished miniature of a Little Cousin from upcoming Scylla faction for its Steampunk Skirmish Game "Wolsung". New faction will be added to the game after Kickstarter campaign which will start in the second half of June.

Firma Micro Art Studio pokazała wygląd skończonej figurki Małego Kuzyna z frakcji Scylla, nowego ugrupowania do skirmishowej gry steampunkowej "Wolsung". Nowa frakcja pojawi się w grze po kampanii kickstarterowej, która rozpocznie się w drugiej połowie czerwca.

Naiym'vael warriors (WIP) | Wojownicy Naiym'vael (WIP)

Facebook profile of "Afterglow" game has been updated with 3D renders showing new miniatures, warriors of Naiym'vael. "Afterglow" is upcoming skirmish game set in futuristic, postapocalyptic world, which will be published by White Tree. Models of Naiym'vael warriors were digitally sculpted by Irek Zieliński.

Profil fejsbukowy gry "Afterglow" wzbogacił się o rendery 3D pokazujące nowe figurki wojowników Naiym'vael, kolejnej z frakcji. Pozwolę sobie przypomnieć, że "Afterglow" to futurystyczna gra skirmishowa osadzone w postapokaliptycznym świecie, która ukaże się na rynku nakładem White Tree. Autorem cyfrowych rzeźb wojowników jest Irek Zieliński.

New promotions | Nowe promocje

Another list of cheaper models available at Polish webstores. First - Kromlech and its "Technomancer Staves". Set contains three 28 mm "heroic" scale casts, you can buy it 20% cheaper now, for 5.59 EUR (regular price is 6.99 EUR). Offer is valid till Monday.
And now Scibor Monstrous Miniatures and three 28 mm "heroic" scale sets 30% cheaper then usual. First of them is "SF Angel of Death", you can buy it now for 17.63 EUR. This offer is valid for 2 days 22 hours. Second cheaper set is labelled as "SF Knight Motorcycle #1" - again, 17.63 EUR and valid for 19 more hours. Last set is named "Dwarfs New Adventurers Set", it contains four miniatures. Price of this set is 15.6 EUR for the next 22 hours.


Kolejna lista tańszych zestawów figurek i części, dostępnych w sklepach polskich producentów. Najpierw Kromlech i zestaw o nazwie "Technomancer Staves". Znajdują się w nim trzy odlewy żywiczne w skali 28 mm "heroic". Można je kupić o 20% taniej niż zwykle, płacąc 5,59 EUR (cena normalna to 6,99 EUR). Oferta jest ważna do poniedziałku.
Kolejne zniżki można znaleźć w sklepie Scibor Monstrous Miniatures, gdzie trzy z czterech promocji nie były jeszcze opisywane w informacjach na naszej stronie. Wszystkie oferty dotyczą zestawów żywicznych w skali 28 mm "heroic". Pierwszy z nich nosi nazwę "SF Angel of Death", można go kupić za 70,49 PLN, a oferta jest ważna przez jeszcze 2 dni i 22 godziny. Kolejna okazja to zestaw "SF Knight Motorcycle #1" - cena ta sama, oferta obowiązuje jeszcze przez 19 godzin. Ostatnia z nowych promocji to "Dwarfs New Adventurers Set", zestaw ten zawiera cztery figurki. W ciągu następnych 22 godzin można go kupić za 62,37 PLN.

Infernal Golem from Titan-Forge | Piekielny golem z Titan-Forge

Titan-Forge has shown one of the last missing miniatures from its Kickstarter Metal Beards campaign - Infernal Golem. You can see this mechanical huge beast here.
Additionally, producer has announced that next week we will probably see last missing figures - Ancestral Guardians, Kashan Vra Chosens and Dwarf Lord on a Mountain Walker.

Firma Titan-Forge pokazała w tym tygodniu najnowszą figurkę powstałą dzięki udanej kampanii kickstarterowej Metalowe Brody - Piekielnego Golema.
W przyszłym tygodniu producent pokaże już ostatnie brakujące figurki - Ancestral Guardians, Kashan Vra Chosens oraz Krasnoludzkiego Lorda wraz z Górską Machiną Kroczącą.

Review of Acrylic Painting Palette from HobbyZone | Recenzja akrylowej palety z HobbyZone

Arbal from Coloured Dust blog has published a review of newest product from HobbyZone - Acrylic Painting Palette. You can read review here.

Arbal z bloga Coloured Dust umieścił na nim recenzję najnowszego produktu firmy HobbyZone - Akrylowej Palety Malarskiej. Z artykułem można zapoznać się tutaj.