niedziela, 9 lutego 2014

Review of legs and torsos set from EvilCraft | Recenzja nóg i korpusów z EvilCraft

Power Armoured Metal blog has been updated with a long and detailed review of legs and torsos sets produced by EvilCraft. This is first part of the planned three, which will describe bits manufactured by this new Polish company.

Na blogu Power Armoured Metal ukazała się długa i szczegółowa recenzja zestawów nóg i korpusów, produkowanych przez firmę EvilCraft. Jest to pierwszy z trzech zapowiadanych tekstów, mających opisywać produkty tego nowego polskiego producenta.

First look at Ancestral Zeppelin | Zeppelin Przodków po raz pierwszy

Titan-Forge company has updated website of its recently finished "Metal Beards" Kickstarter campaign, showing first 3D renders of another model - "Ancestral Zeppelin". This is gonna be a large model, over 13 cm in length.
Producer has also written about current status of all other miniatures and models unlocked during "Metal Beards" campaign.

Firma Titan-Forge zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej "Metal Beards", prezentując pierwsze rendery 3D kolejnej jednostki - "Zeppelinów Przodków". Będzie to duży model, o długości ok. 13 cm. 
W tej samej aktualizacji producent podaje stan prac nad innymi oddziałami, modelami i figurkami obu armii, będących tematem kampanii.

Preview of new Chaos Arms from EvilCraft | Zapowiedź zestawu "Ramion Chaosu" z EvilCraft

EvilCraft company has published an album of photos showing upcoming set of resin 28 mm "heroic" scale bits labelled as "Chaos Arms, Ranged Weapons". You can see four photos here.

Firma EvilCraft opublikowała album zdjęć pokazujących wygląd mająćego ukazać się wkrótce na rynku zestawu "Ramiona Chaosu, broń strzelecka'. Cztery fotografie dostępne są tutaj.

Steampunk Nurse from Smok's sculpture | Steampunkowa pielęgniarka ze Smok's sculpture

You can see new sculpt from Smok's sculpture company here. This new miniature is labelled as "Steampunk Nurse" and has been commissioned by a third party.

Na fanpejdżu fejsbukowym firmy Smok's sculpture można obejrzeć zdjęcia nowej figurki "Steampunkowa pielęgniarka". Miniaturka ukaże się nakładem innej firmy.

Concept arts from Terrains4Games | Szkice koncepcyjne nowych produktów firmy Tereny do Gier

Terrains4Games company has published on its Facebook fanpage two concept arts for new terrain. You can see both sketches here.

Firma Tereny do Gier zamieściła na swoim fanpejdżu fejsbukowym dwa szkice koncepcyjne nowych terenów. Można je obejrzeć tutaj.

Next promo sales at SMM webstore | Następne promocje w sklepie SMM

Scibor Monstrous Miniatures webstore is running another round of sales - there are three sets being sold with hefty 30% discount now. First of them is labelled as "Celtic SF Lord" (17.63 EUR), second set is "Dwarf General on War Boar"  (26.4 EUR), and a third set is named "Barburkif von Kiloff" (14.08 EUR). Two first kits are 28 mm "heroic" scale, last one is 54 mm. Prices are given after discount.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures prowadzi kolejną rundę wyprzedaży, w czasie której w cenie mniejszej o 30% od normalnej można kupić następujące trzy zestawy: "Celtic SF Lord" (70,49 PLN), "Dwarf General on War Boar" (105,56 PLN) i "Barburkir von Kiloff" (56,35 PLN). Dwa pierwsze modele wykonane są w skali 28 mm "heroic", trzeci to figurka w skali 54 mm. Podane ceny to ceny promocyjne.